Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2001, Tom 92, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"A trwanie twoje jest jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze..." : modernistyczny wizerunek Salome Dariusz Trześniowski s. 7-31
Maria Komornicka : zagrożone autorstwo a kategria "gender" German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 33-51
Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności Piotr Pietrych s. 53-71
Niewyrażalnośc w świadomości artystycznej Władysława Sebyły : analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich Agnieszka Kluba s. 73-117
Poeta egzystencji : wątki egzystencjalistyczne w liryce Władysława Sebyły Bartosz Dąbrowski s. 119-136
"Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata Beata Przymuszała s. 137-159
"Wygnaniec ptaków" w Londynie : emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego Paweł Tański s. 161-178
Inwersje Wacław Forajter s. 179-201
"Dumania w dzień odjazdu" Adama Mickiewicza : tekst i jego tradycje Tomasz Czachulski s. 203-220
"Władza marzeń : studia o wyobraźni i tesktach", Antoni Czyż, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Barbara Stelingowska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"„Między bluźniercą a wyznawcą” : doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata", Jarosław Borowski, indeks osobowy zestawił Jan Gotfryd, Lublin 1998 : [recenzja] Krystyna Pietrych Jarosław Borowski (aut. dzieła rec.) Jan Gotfryd (aut. dzieła rec.) s. 226-235
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Bożena Tokarz Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Anna Sobieska Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Ironiczny konceptyzm : nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu", Arent van Nieukerken, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 1998 : [recenzja] Agnieszka Kluba Arent van Nieukerken (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 245-254
"Poetyka powieści niefabularnej", Bogdan Owczarek, Warszawa 1999 : [recenzja] Bogumiła Kaniewska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 254-267