Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1992, Tom 83, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O grotesce Słowackiego Alina Kowalczykowa s. 3-18
Barok w "Trylogii" Sienkiewicza : wojna i miłość Tadeusz Bujnicki s. 19-46
Strzemiński, Przyboś i konstruktywizm Barbara Sienkiewicz s. 47-66
Od ballady do oratorium : Miron Białoszewski: "Osmędeusze" Jacek Kopciński s. 67-95
Wyobraźnia Pana Cogito Agata Stankowska s. 96-111
Kto mówi? : jeszcze o mowie pozornie zależnej Wojciech Tomasik s. 112-127
Przeformułowanie w dyskursie : funkcje i wykładniki Anna Dutka s. 128-138
Listy Salomei Słowackiej-Bécu do Aleksandry Bécu Zbigniew Sudolski s. 139-146
Nie zrealizowany projekt powieści Bolesława Prusa o niewoli babilońskiej Stanisław Fita s. 147-151
Boy wobec Prousta Jerzy Domagalski s. 152-168
Jak powstało "Nienasycenie" Witkacego Janusz Degler s. 169-185
Powieść jako paradygmat etyczny? Robert Scholes Przemysław Czapliński (tłum.) s. 186-194
Monolog przytaczany Dorrit Cohn Przemysław Czapliński (tłum.) s. 195-224
"Polska bajka ezopowa", Janina Abramowska, pod red. Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Poznań 1991 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Pisarze staropolscy : sylwetki", t. 1, pod red. Stanisława Grzeszczuka, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 230-235
"O staropolskich dziennikach podróży", Hanna Dziechcińska, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Kaczyński Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Czarny karnawał : „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji", Aleksander Nawarecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"„Lalka” : konteksty stylu", Tadeusz Budrewicz, Kraków 1990 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Retoryka opisowa", Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Anna Sitkowa Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"The Making of the Modern Canon : Genezis and Crisis of Literary Idea", Jan Gorak, London 1991 : [recenzja] Mieczysław Inglot Jan Gorak (aut. dzieła rec.) s. 256-263
Zygmunt Markiewicz (21 maja 1909 - 17 kwietnia 1991) Franciszek Ziejka s. 264-269