Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1988, Tom 79, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Konrad Wallenrod", czyli przekleństwo dziejów : rozważania antropologiczne Małgorzata Markowska s. 3-28
Baśń jako światopogląd : baśń i baśniowość w twórczości Leśmiana Anna Czabanowska-Wróbel s. 29-62
"Dziewictwo" Witolda Gombrowicza : antybaśń, antyidylla czy baśń Jan Ij. van der Meer Krzysztof Jachimczak (tłum.) s. 63-82
Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna : na materiale współczesnej prozy polskiej Jerzy Smulski s. 83-101
Glosa do księgi aktów mowy Andrzej Bogusławski s. 103-123
O interpretowaniu literackich aktów mowy Wojciech Tomasik s. 125-140
Polska recepcja twórczości Washingtona Irvinga : między Oświeceniem a romantyzmem Zofia Sinko s. 141-173
"Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska we Francji Franciszek Ziejka s. 175-193
Po stronie historii literatury John Frow Dorota Gostyńska (tłum.) s. 195-218
Aspekt rzyczynowy i immanentny w rozwoju literatury Walerij Tiupa Bogusław Żyłko (tłum.) s. 219-246
Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny : podstawy historii literatury w teorii komunikacji Miloš Sedmidubský Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 247-263
"Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.", Maciej Włodarski, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Bieńczyk Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 265-274
"Czemu wolność mamy? : antynomie wolności w poezji Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego", Krzysztof Mrowcewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Wiesław Kot Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 274-278
"Muzy w poezji polskiej : dzieje toposu do przełomu romantycznego", Jacek Brzozowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Ewa J. Głębicka Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 278-283
"Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu", Rościsław Skręt, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"Ku otchłani : (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905)", Teresa Walas, Kraków 1986 : [recenzja] Bożena Wojnowska Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 291-302
"Żeromski", Artur Hutnikiewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Zdzisław Jerzy Adamczyk Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-307
"Sriedniewiekowyj roman : proischożdienije i kłassiczeskije formy", Eleazar M. Mieletinskij, Moskwa 1983; "Wwiedienije w istoriczeskuju poetiku eposa i romana", Eleazar M. Mieletinskij, Moskwa 1986 : [recenzja] Andrzej Kublik Eleazar M. Mieletinskij (aut. dzieła rec.) s. 307-316
"Intertextuality and Renaissance Texts", R. J. Schoeck, Bamberg 1984; "Métathéâtre et intertexte : aspects du théâtre dans le théâtre", Manfred Schmelling, Paris 1982 : [recenzja] Janusz Margański Manfred Schmelling (aut. dzieła rec.) R. J. Schoeck (aut. dzieła rec.) s. 316-326
Jerzy Kwiatkowski (3 czerwca 1927 - 30 grudnia 1986) Marta Wyka s. 327-335
Alina Nofer Ładyka (26 sierpnia 1920 - 27 listopada 1987) Janina Kulczycka-Saloni s. 337-343
Tomasz Weiss (7 marca 1929 - 13 marca 1988) Henryk Markiewicz s. 345-348
Maria Renata Mayenowa (2 czerwca 1910 - 7 maja 1988) Stefan Żółkiewski s. 349-354