Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1982, Tom 73, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jedyna Księga" : z dziejów toposu w literaturze dawnej Dariusz Cezary Maleszyński s. 3-39
Listowniki polskie : stan i perspektywy badań Przemysława Matuszewska s. 41-53
Bieg życia hymnu "Boże! coś Polskę" Bogdan Zakrzewski s. 55-84
Kreator i medium : wokół problemu tożsamości artysty Wojciech Gutowski s. 85-110
"Poezja zodiaków, zjawisk i cyfr" : poezja Jerzego Zagórskiego do 1933 roku Stanisław Bereś s. 111-149
"Szkoła Czechowicza" - poeci awangardy? Stanisław Gawliński s. 151-179
Samozatrata i ocalenie : ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Romans" Stanisław Dąbrowski s. 181-211
Aranżowanie nieporozumień jako strategia komunikacyjna : na przykładzie "Kotłów Beethovenowskich" Choromańskiego Jacek Leociak s. 213-236
Zrozumiałość tekstu dzieła literackiego jako jeden z warunków jego poczytności Anna Martuszewska s. 237-260
Wiersz a recytacja Teresa Dobrzyńska Lucylla Pszczołowska s. 261-284
"Ułomek z trajedii «Tankreda» Adama Naruszewicza : nieznany wariant i stosunek do tekstu Voltaire'a Elżbieta Aleksandrowska s. 285-295
O właściwą interpretację listu Adama Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 297-299
Z powojennych listów Artura Górskiego Jerzy Rejmer s. 301-316
Mit złotego wieku - prehistoria Harry Levin Monika Adamczyk (tłum.) s. 317-343
"Naśladowanie" i obrazy Rosemond Tuve Barbara Kowalik (tłum.) s. 345-367
Kryterium skuteczności retorycznej Rosemond Tuve Barbara Kowalik (tłum.) s. 369-379
Podłoże mitologii klasycznej w XVI wieku Douglas Bush Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 381-404
Liczby, czas, symbolika Alastair Fowler Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 405-426
Tragikomedia pastoralna Marvin T. Herrick Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 427-450
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Marian Kaczmarek Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jerzy Snopek Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 453-459
"Pan Tadewusz", Adam Mickiewicz, pierekład: Bronisław Taraszkiewicz, pradmowa, padrychtouka tekstu i kamientaryjaŭ: A. Maldzis, Minsk 1981 : [recenzja] Franciszek Sielicki A. Maldzis (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"Dzieło literackie jako książka : o tytułach i spisach rzeczy w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Elżbieta Zawisza Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 463-471
"Tschechoslovakischer Strukturalismus : Theorie und Geschichte", Květoslav Chvatik, übersetzt von Vlado Müller, München 1981 : [recenzja] Henryk Markiewicz Květoslav Chvatik (aut. dzieła rec.) Vlado Müller (aut. dzieła rec.) s. 471-474