Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1980, Tom 71, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O badaniach twórczości i życia Ignacego Krasickiego (po 1945 roku) Zbigniew Goliński s. 3-24
Liryczny świat Krasickiego Sante Graciotti Krystyna Jekiel (tłum.) s. 25-38
Krasicki a antyk Maria Cytowska s. 39-52
Wolter a twórczość Krasickiego Przemysława Matuszewska s. 53-64
Rousseau i Krasicki : utopia i antyutopia w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach" Aleksander Władimirowicz Lipatow Zofia Smolska (tłum.) s. 65-84
Wyrazy przyjaźni : o korespondencji Krasickiego z Ghigiottim i Lehndorffem Bożena Garczyńska s. 85-100
Jana Potockiego tetralogia o szczęściu Janusz Ryba s. 101-112
"Historia komandora Toralvy" Jana Potockiego i "The Grand Prior of Minorca" Washingtona Irvinga : dwie różne opowieści oparte na tej samej fabule Thomas H. Hoisington Maria Gottwald (tłum.) s. 113-121
O języku poetyckim Ignacego Krasickiego Teresa Kostkiewiczowa s. 123-163
O autorstwie "Roksolanek" Zimorowica : w świetle analiz stylometrycznych Krystyna Płachcińska s. 165-187
Jeszcze "wśród redaktorów i autorów «Monitora»" : glosa do publikacji Tadeusza Frączyka : z warsztatu bibliografa "Monitora" (6) Elżbieta Aleksandrowska s. 189-217
"Leniwi chłopi" czy "chytrzy kmiecie" : w tytule XV-wiecznej satyry? Zbigniew Przybyła s. 219-239
Czym jest akt mowy? John R. Searle Hanna Buczyńska-Garewicz (tłum.) s. 241-248
Akt mowy a definicja literatury Richard Ohmann Barbara Kowalik (tłum.) Wiesław Krajka (tłum.) s. 249-267
Literatura jako akt Richard Ohmann Barbara Kowalik (tłum.) Wiesław Krajka (tłum.) s. 269-286
O pojęciu literatury Monroe C. Beardsley Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 287-300
Akt mowy, konteksty i cenne wieloznaczności Naomi Kasher Asa Kasher Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 301-305
Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej John R. Searle Hanna Buczyńska-Garewicz (tłum.) s. 307-319
Strukturalizm, wypowiadanie i semantyka Oswald Ducrot Krystyna Falicka (tłum.) s. 321-342
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Zdzisław Libera Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"„Monitor” : 1765-1785 : wybór", opracowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] Barbara Wolska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 349-361
"Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Wiesław Pusz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 361-372
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Czytanie Norwida : próby", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Grażyna Halkiewicz-Sojak Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 379-386
"Wierna rzeka : klechda domowa", Stefan Żeromski, opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Władysław Słodkowski Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 386-394
"Pisarze polscy o sztuce przekładu : 1440-1974 : antologia", teksty wybrał oraz wstęp i komentarze napisał Edward Balcerzan, przy wyborze tekstów współpracowały Anna Jelec-Legeżyńska i Bogumiła Kluth, opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz, Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Jan Bokiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Jelec-Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kluth (aut. dzieła rec.) s. 394-404
Jan Detko (31 stycznia 1931 - 24 października 1979) Michał Kabata s. 405-407