Tytuł Philosophy and Canon Law
ISSN 2450-4955
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Philosophy and Canon Law
2016, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Christian Thinking in Secular Context Pavol Dancák s. 9-19
"Gaudium et Spes, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae", and the Opening of the Catholic Church to Other Religious Traditions Leo D. Lefebure s. 21-37
Conflict or Dialogue of Cultures in the Context of Current Migrations Rudolf Dupkala s. 39-57
“Behold, Now Is the Acceptable Time for a Change of Heart” A Christian Response to the Migration Problem Krzysztof Wieczorek s. 59-81
"Gaudium et Spes" on Human Dignity and Its Implications in Bioethics Witold Kania s. 83-97
Evaluating Political Society in "Rerum Novarum" in the Context of Francisco Suárez’s Social Doctrine and Its Development in "Gaudium et Spes" Jan Koblížek s. 99-112
Three Dimensions of Catholic Political Participation: Dignity, Secularity, and Witness John P. Hittinger s. 113-126
"Gaudium et Spes": Between Pastoral Character and Prescriptive Obligatoriety Stanislav Přibyl s. 129-140
Correlation of Rights and Duties of the Faithful in the Constitution "Gaudium et Spes" and Its Influence on the Formulations in the Code of Canon Law Tomasz Gałkowski s. 141-153
Specific Accents in the Rights and Obligations of Christian Faithful in the CCEO and Their Actual Relevance Damián Němec s. 155-167
Culture and Law in Pluralistic Society Józef Krukowski s. 169-183
Relations between Church and State in "Gaudium et Spes" Mirosław Sitarz s. 185-202
"Gaudium et Spes": An Enormous Step towards Overcoming the Dualism between Natural Marriage and the Sacrament of Matrimony Andrzej Pastwa s. 203-219
Responsible Parenthood in the Context of Contemporary Challenges Lucjan Świto s. 221-234
Femininity and Masculinity as a Legal Issue Małgorzata Tomkiewicz s. 235-251
Family in the Face of Globalization Elżbieta Szczot s. 253-267
„Freedom, Truth, and Human Dignity: The Second Vatican Council’s Declaration on Religious Freedom”, David L. Schindler, Nicholas J. Healy Jr, Eerdmans 2015 : [recenzja] John Hittinger Nicholas J. Healy Jr (aut. dzieła rec.) David L. Schindler (aut. dzieła rec.) s. 271-274
„Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II”, Aneta Gawkowska, Warszawa 2015 : [recenzja] Agnieszka Nogal Aneta Gawkowska (aut. dzieła rec.) s. 275-278
„Church and Society: Towards Responsible Engagement”, Ed. Ľ. M. Ondrašek, I. Moďoroši, Ružomberok 2015 : [recenzja] Alexandru Buzalic I. Moďoroši (aut. dzieła rec.) Ľ. M. Ondrašek (aut. dzieła rec.) s. 279-280
„Dlaczego Tomasz”, Michał Paluch, Warszawa 2012 : [recenzja] Aneta Gawkowska s. 281-287
„Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki”), Grzegorz Grzybek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Marek Rembierz Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) Dominika Pieczka (tłum.) s. 289-292
„Demokratyczne państwo prawa”, Ed. M. Aleksandrowicz, A. Jamroz, L. Jamroz, Białystok 2014 : [recenzja] Tomasz Gałkowski M. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) A. Jamroz (aut. dzieła rec.) L. Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 293-294
„Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa”, Ed. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok 2015 : [recenzja] Tomasz Gałkowski M. Andruszkiewicz (aut. dzieła rec.) A. Breczko (aut. dzieła rec.) S. Oliwniak (aut. dzieła rec.) s. 295-296
Notes on Contributors s. 297-301