Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Teologii Katolickiej
2004, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontyczne podstawy personalizmu Edward Ozorowski s. 9-18
Ewangelizacja w dobie religijnego zobojętnienia Józef Zabielski s. 19-34
Rola Kościoła w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców Adam Skreczko s. 35-49
Życie zakonne w Europie wobec zachodzących zmian politycznych Jolanta Olech s. 51-66
Chrześcijańskie doświadczenie mistyczne według sługi bożego Wincentego Granata Zofia Pałubska s. 67-76
Teatr wobec sacrum - zarys problematyki Henryk Jurkowski s. 77-94
Kontemplacja, interpretacja, stylizacja. Refleksje o przemianach gatunku mszy w dziejach muzyki europejskiej Tomasz Baranowski s. 95-104
I wszystko, co stworzył Bóg było piękne... Teologia piękna Radosław Kimsza s. 105-111
Przejęcie przez władze państwowe ksiąg metrycznych w 1949 r. : (w polskiej części archidiecezji wileńskiej) Adam Szot s. 113-131
Synod biskupa Aleksandra Kotowicza z 1685 r. Andrzej Kakareko s. 135-143
"Kronika" kościoła parafialnego w Różanymstoku z 1851 r. Tadeusz Krahel s. 145-151
Sprawozdanie z VII Kongresu Teologów Polskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 12-15.09.2004 Adam Skreczko s. 155-158
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego "Karl Rahner i zagadnienie antropologii: problematyka i perspektywy", Rzym 4-5 marca 2004 Andrzej Proniewski s. 159-163
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2003/2004 Tadeusz Kasabuła s. 164-168
"Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Bioethik", Dietmar Mieth, Freiburg 2002 : [recenzja] Józef Zabielski Dietmar Mieth (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Rodzina Bogiem silna", A. Skreczko, Białystok 2004 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku", pod red. Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Magdalena Ślusarska (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Rimsko-katoliczekij prichod sw. Iosifa w Tjumeni (minuwszeje i nastojaszczeje)", S. G. Fil, Tjumeń 2004 : [recenzja] Tadeusz Krahel Siergiej G. Fil (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools' response to future challenges", Floriana 2004 : [recenzja] Adam Skreczko s. 184-186