Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Rocznik Teologii Katolickiej
2010, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bądźmy świadkami miłości - aspekt dogmatyczny Wacław Tomasz Depo s. 9-17
Teologia ojcostwa Edward Ozorowski s. 18-24
Ojcostwo jako zadanie Adam Skreczko s. 25-38
Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz Bogdan Biela s. 39-63
Aretologiczne "umocowanie" życia społeczno-moralnego Józef Zabielski s. 64-78
Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara Łukasz Buzun s. 79-93
Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Proniewski s. 94-106
Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w "Żywotach Świętych" Piotra Skargi Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 107-114
Rodzinne wychowanie do życia wiarą w przygotowaniu potomstwa do sakramentu małżeństwa Piotr Arbaszewski s. 115-137
Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo rodzin Jerzy Kułaczkowski s. 138-153
Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnych Paweł Murziński s. 154-169
Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce Józef Stala s. 170-179
Kult Opatrzności Bożej w Kościele katolickim w Polsce Zofia Pałubska s. 180-207
Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961 Adam Szot s. 208-230
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009 Tadeusz Kasabuła s. 233-239
Sprawozdanie z konferencji "Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz" Anna Dzięgielewska s. 240-242
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii", ("Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia"), Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r. Elżbieta Osewska s. 243-245
"Grzechy cudze", Andrzej Zwoliński, Kraków 2009 : [recenzja] Józef Zabielski Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II", pod red. Krzysztofa Gryza, Kraków 2004 : [recenzja] Józef Stala Krzysztof Gryz (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów", pod red. Andrzeja Offmańskiego, Szczecin 2006 : [recenzja] Józef Stala Andrzej Offmański (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jakub Wójcik Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 258-264
"Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła", Ryszard Dziura, Lublin 2009 : [recenzja] Zofia Pałubska Ryszard Dziura (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej", Katarzyna Sokołowska, Poznań 2008 : [recenzja] Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska Katarzyna Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VII, Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Maslaskio parėdymu", oprac. Romauldas Firkovičius, Vilnius 2008 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Romualdas Firkovičius (aut. dzieła rec.) s. 271-275
"Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Józef Zabielski, Białystok 2010 : [recenzja] Adam Skreczko Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939", Edward Walewander, Lublin 2007 : [recenzja] Łukasz Kalisz Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 279-281