Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Rocznik Teologii Katolickiej
2006, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ofiara jako "primum principium" Eucharystii Edward Ozorowski s. 9-21
Jezus Chrystus - eschatologiczny dar pełni czasu Andrzej Franciszek Dziuba s. 23-46
Parafia miejscem głoszenia ewangelii nadziei Bronisław Mierzwiński s. 47-60
Świadczenie miłości i miłosierdzia w parafii Andrzej Przybylski s. 61-70
Elementy pojednania w liturgii eucharystycznej i mistagogia modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania Tomasz Powichrowski s. 71-117
Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II Andrzej Proniewski s. 119-130
Inspirująca rola katolików świeckich w budowaniu odpowiedzialnych struktur życia społecznego Józef Zabielski s. 131-143
Rodzicielstwo jako dar i zadanie na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia Adam Skreczko s. 145-183
Rodzina jako podmiot duszpasterstwa w świetle programów duszpasterskich episkopatu Polski Mieczysław Olszewski s. 185-198
Implikacje historyczno-społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej Józef Stala s. 199-209
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia Krzysztof Rafał Prokop s. 211-246
Ks. dr Witold Kuźmicki - proboszcz i dziekan dąbrowski (w latach 1936-1943) Adam Szot s. 247-271
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006 Tadeusz Kasabuła s. 275-280
"Dramat humanizmu ateistycznego", Henry de Lubac, Kraków 2004 : [recenzja] Edward Ozorowski Henry de Lubac (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Famiglia e questioni etiche", Bologna 2004 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba s. 286-290
"Familia, vida y evangelizacion", Alfonso Lopez Trujillo, Estella 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Alfonso Lopez Trujillo (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"The Polish Cultural and Scientific Heritage at the dawn of the Third Millennium", pod red. E. Szczepanika, London 2003 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Edward Szczepanik (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941)", Tadeusz Krahel, Białystok 2005 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Tadeusz Krahel (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Starożytne patriarchaty prawosławne", M. Bendza, A. Szymaniuk, Białystok 2005 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Marian Bendza (aut. dzieła rec.) Anatol Szymaniuk (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", Józef Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby", Andrzej Ślusarz, Kraków 2003 : [recenzja] Józef Stala Andrzej Ślusarz (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teologicznopastoralne", Henryk Krzysteczko, Katowice 2000 : [recenzja] Józef Stala Henryk Krzysteczko (aut. dzieła rec.) s. 317-320