Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Teologii Katolickiej
2003, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety Edward Ozorowski s. 7-25
Sytuacja rodziny w Polsce dziś Józef Zabielski s. 27-40
Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej Adam Skreczko s. 41-73
Etyczne granice transplantacji Piotr Morciniec s. 75-88
Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na Białorusi Tadeusz Kasabuła s. 89-103
List pasterski biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła z dnia 25 lutego 1582 r. Andrzej Kakareko s. 107-115
"Kronika" kościoła farnego w Grodnie Tadeusz Krahel s. 117-123
Międzynarodowa konferencja naukowa "Vyskupas Antanas Baranauskas : asmenybe ir aplinka" ("Biskup Antoni Baranowski : osobowość i środowisko"), Wilno, 21-22 listopada 2002 roku Tadeusz Krahel s. 127-129
Sympozjum "Uniwersytet i Kościół w Europie", Rzym, 18-20 lipca 2003 roku Andrzej Proniewski s. 130-133
IV Światowe Spotkanie Rodzin : "Rodzina chrześcijańska - dobra nowina na trzecie tysiąclecie", Manila (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 roku Adam Skreczko s. 134-138
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiegj Uniwersytetu w Białymstoku (1 I 2002 - 30 IX 2003) Tadeusz Kasabuła s. 139-145
"Dialogi o Bożym Miłosierdziu", E. Ozorowski, Białystok 2003 : [recenzja] Józef Zabielski Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
"Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne", A. Skreczko, Białystok 2002 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m.", Vytautas Jogėla, Vilnius 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Vytautas Jogėla (aut. dzieła rec.) s. 155-161
"Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych", Gerald O'Collins, Edward Farrugia, tł. Jan Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Skreczko Edward Farrugia (aut. dzieła rec.) Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 162-164