Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Rocznik Teologii Katolickiej
2002, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Edward Ozorowski s. 5
Prymas kardynał Wyszyński w archidiecezji w Białymstoku Tadeusz Kasabuła s. 7-19
Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla narodu polskiego Jerzy Lewandowski s. 21-34
Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską Adam Skreczko s. 35-52
Duchowość Wschodu Paisjusz Martyniuk s. 53-63
Duchowość Kościoła Zachodniego Stanisław Urbański s. 65-77
Duchowość chrześcijańska w rozumieniu Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki Krzysztof Nitkiewicz s. 79-88
Sprawozdanie z sympozjum "Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu" (25-26 stycznia 2002 r.) Tadeusz Kasabuła s. 89-96
Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku - sprawozdanie z działalności za rok 2001 Tadeusz Kasabuła s. 97-101
Globalizacja w świetle katolickiej nauki społecznej Dariusz Wojtecki s. 103-111