Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Rocznik Teologii Katolickiej
2011, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej...] Edward Ozorowski s. 7
"Rocznik Teologii Katolickiej" w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia Tadeusz Kasabuła s. 11-20
Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia Andrzej Proniewski s. 21-40
Duszpasterstwo powołaniowe powołaniem dzisiejszego duszpasterstwa Wiesław Lechowicz s. 41-47
Epifanijny charakter tożsamości człowieka i jego znaczenie dla obecności Kościoła w społeczeństwie (po)nowoczesnym Grzegorz Dziewulski s. 48-66
Kościół jako 'fraternitas' według Cypriana z Kartaginy Paweł Pietrusiak s. 67-87
Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan Józef Zabielski s. 88-102
Światopogląd a wiara w Boga we współczesnym świecie Paweł Murziński s. 103-112
Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Proniewski s. 113-130
Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą Adam Skreczko s. 131-143
Komunikacja Słowa Bożego a komunikat zwrotny Wojciech Turowski s. 144-160
'Umiejętność' działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych Józef Stala s. 161-170
Egzempla z życia świętych w "Dyrektorium" bł. Bolesławy Lament Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 171-186
O zwierzętach rodem z "Biblii" w polskich XVI-wiecznych romansach rycerskich Barbara Wierzbicka s. 187-202
Wychowanie patriotyczne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania jako element duszpasterstwa młodzieży Anna Dzięgielewska s. 203-211
Wychowanie bez przemocy w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko Łukasz Kalisz s. 212-220
Ujęcie zła w filozofii Paula Ricoeura, Jeana Naberta i Gabriela Marcela Monika Chorab s. 221-231
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010 Tadeusz Kasabuła s. 235-237
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011 Tadeusz Kasabuła s. 238-246
Sprawozdanie z warsztatów duszpasterskich (01-02.03.2011 r.) Anna Dzięgielewska s. 247-249
"Słownik podstawowych pojęć teologicznych", Edward Ozorowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Dzięgielewska Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"New Age czyli współczesna Wieża Babel", Paweł Murziński, Białystok 2010 : [recenzja] Józef Zabielski Paweł Murziński (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce", Adam Skreczko, Białystok 2011 : [recenzja] Bernadetta Puchalska-Dąbrowska Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Kielce 2005 : [recenzja] Elżbieta Osewska Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Elżbiety Osewskiej, Tarnów 2007 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"<< ... secondo il mio cuore... >> (Ger 3,15). Sessualità, affetività e vocazione all'amore : un itinerario formativo, un cammino spirituale", S. Marcinao, P. Pellicanò, 2001 : [recenzja] Radosław Kimsza S. Marciano (aut. dzieła rec.) P. Pellicanò (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne", Jerzy Niestępski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jerzy Niestępski (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Rekolekcje wczoraj i dziś", Gerard Siwek, Kraków 2011 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 273-275