Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Rocznik Teologii Katolickiej
2005, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Personalizm chrześcijański Edward Ozorowski s. 7-17
Godność osoby i godność narodu Bogumił Gacka s. 19-28
Normatywny charakter nowego porządku światowego Józef Zabielski s. 29-37
Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu Andrzej Proniewski s. 39-46
Eucharystia w życiu i posłudze kapłańskiej księdza Michała Sopoćki Henryk Ciereszko s. 47-57
Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu ks. Michała Sopoćki Adam Skreczko s. 59-98
Kościoły parafialne w Wilnie w świetle relacji o stanie diecezji i statutów synodów wileńskich (XVI-XVIII w.) Andrzej Kakareko s. 99-110
Kanonicy koadiutorzy w kapitule katedralnej wileńskiej w okresie przedrozbiorowym Tadeusz Kasabuła s. 111-127
Duchowe przesłanie arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w "Kazaniu sejmowym" z 2 II 1919 r. Zofia Pałubska s. 129-144
Kongres Eucharystyczny w archidiecezji wileńskiej w 1931 roku Adam Szot s. 145-163
Sukcesja apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stuleciu Krzysztof Rafał Prokop s. 165-210
Potrzeba nowej ewangelizacji Jarosław Grzegorczyk s. 211-222
Materiały do dziejów budowy katedry w Białymstoku Tadeusz Krahel s. 225-236
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2004/2005 Tadeusz Kasabuła s. 239-245
Sprawozdanie z obchodów 50. rocznicy śmierci arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego "Między Wilnem a Białymstokiem" 14-15 czerwca 2005 Tadeusz Kasabuła s. 246-251
"W sercu Watykanu. Od Jana XIII do Jana Pawła II. Rozmowa z Marie-Joelle Guillaume", Paul Poupard, Katowice 2005 : [recenzja] Edward Ozorowski Paul Poupard (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Zagubione ojcostwo", P. J. Cordes, Pelplin 2005 : [recenzja] Adam Skreczko Paul Josef Cordes (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Jezus - Król Miłosierdzia. Artykuły z lat 1936-1975", zebrał Adam Sereczko, Warszawa 2005 : [recenzja] Zofia Pałubska Michał Sopoćko (aut. dzieła rec.) s. 258-261