Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Rocznik Teologii Katolickiej
2009, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauki potrzebują teologii Edward Ozorowski s. 9
X lat Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Tadeusz Kasabuła s. 10-29
Fides qua - fides quae Edward Ozorowski s. 33-41
Starsi kapłani we wspólnocie Kościoła diecezjalnego Andrzej Franciszek Dziuba s. 42-58
Odkryć w sobie niepowtarzalną godność Paweł Góralczyk s. 59-70
Chrześcijańskie miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia społecznego Józef Zabielski s. 71-84
Boże Miłosierdzie w doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej i w teologii bł. ks. Michała Sopoćki - dynamika przyjaźni duchowej Jan Machniak s. 85-97
Święty Paweł a areopagi współeczności Jacek Najda s. 98-111
Zadania rodziny jako Kościoła domowego Adam Skreczko s. 112-121
Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie Józef Stala s. 122-133
Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832-1914) Zbigniew Rostkowski s. 134-148
Przynależność do Kościoła a problem zbawienia według 'Lumen gentium' i 'Dominus Iesus' Anna Dzięgielewska s. 149-166
Aktualność św. Elżbiety Węgierskiej jako małżonki i matki w świetle materiałów formacyjnych franciszkańskiego zakonu świeckich 2007-2008 Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 167-174
Znaczenie Kościoła rzymskiego i jego biskupa dla Kościoła powszechnego od 'konstantyńskiego przełomu' do Soboru Chalcedońskiego (451) Johannes Hofmann Mieczysław Olszewski (tłum.) s. 175-192
"Wybrane zagadnienia z historii i duchowości paulinów", Stanisław Józef Płatek, Częstochowa 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Stanisław Józef Płatek (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła", Czesław Parzyszek, Ząbki 2007 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologicznopastoralna", Edmund Robek, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Edmund Robek (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Chrześcijaństwo a kultura", Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Skreczko Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle 'Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education'", Elżbieta Osewska, Tarnów 2008 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Autorität und Synodalität. Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten", Christoph Böttigheimer, Johannes Hofmann, Frankfurt am Main 2008 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Christoph Böttigheimer (aut. dzieła rec.) Johannes Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Fermo posta. Paradiso", Antonino Leonelli, Modena 2007 : [recenzja] Zbigniew Rostkowski Antonino Leonelli (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości", Zbigniew Nosowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Józef Stala Zbigniew Nosowski (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Oblicze współczesnej rodziny polskiej", pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej, Kraków 2003 : [recenzja] Józef Stala Ewa Dybowska (aut. dzieła rec.) Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego", Janina Druszcz, Olsztyn 2007 : [receznja] Zofia Pałubska Janina Druszcz (aut. dzieła rec.) s. 230-233