Tytuł Postscriptum
ISSN 1427-0501
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Postscriptum
2006, Numer 2(52)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum Romuald Cudak s. 5
III Kongres Polonistyki Zagranicznej : garść informacji Romuald Cudak s. 6-8
III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 9-10 czerwca 2006 roku [Plan wydarzeń] s. 9-15
Polska w kontekście środkowoeuropejskim Michał Masłowski s. 16-23
Czy istnieje poezja impresjonistyczna? : od Mallarmégo do... Leśmiana Maria Delaperrière s. 24-33
Nieobecna obecność : kobieca mimikra literackiej konwencji na przykładzie wybranych utworów Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk Małgorzata Anna Packalén s. 34-45
Strategie tożsamościowe i dyskursy homoseksualne w prozie polskiej XX wieku Alessandro Amenta s. 46-55
Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia "studiów wizualnych" Kris Van Heuckelom s. 56-65
Między «gender» a narodem - kobiety w polskim romantyzmie albo język płci German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 66-80
Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście Dariusz Skórczewski s. 81-92
Polscy pisarze drugiej połowy XX wieku o Fiodorze Dostojewskim Wiktor Choriew s. 93-108
Oryginalność cytatu : węgierskie przetworzenia Gombrowicza Judit Reiman s. 109-117
Zainteresowanie literaturą polską w Wietnamie Nguyen Chi Thuat s. 118-126
Specyfika nauczania języka polskiego na Dalekim Wschodzie : polonistyka w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu Tomasz Lisowski s. 127-136
Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją Ałła Krawczuk s. 137-153
Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia Bogdan Walczak s. 154-165
Gramatyka polska - jaka i dla kogo? Alicja Nagórko s. 166-180
Struktura meta-informacyjna wypowiedzenia w języku polskim Hélène Włodarczyk s. 181-185
Intelektualnie - angielski, uczuciowo - polski : z Andrzejem Buszą rozmawia Jolanta Tambor Andrzej Busza Jolanta Tambor s. 186-189
"Genologia lingwistyczna : zarys problematyki", Bożena Witosz, Katowice 2005 : [recenzja] Małgorzata Kita Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Językowe rytuały grzecznościowe", Małgorzata Kita, Katowice 2005 : [recenzja] Małgorzata Karwatowska Małgorzata Kita (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Nowe opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie", Marek Pytasz, Katowice 2006 : [recenzja] Justyna Goleniowska Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Książki nadesłane s. 204
Książki nadesłane s. 204
    Zacytuj
  • Udostępnij