Tytuł Postscriptum
ISSN 1427-0501
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Postscriptum
2005, Numer 2(50)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 5
Polskie kino 1945-1960 jako wolny głos w zniewolonym kraju : wykład inauguracyjny Andrzeja Wajdy, wygłoszony na uroczystości otwarcia XV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie [tekst wykładu spisała i opracowała Justyna Wardyńska] Andrzej Wajda Justyna Wardyńska s. 6-13
"Szacunek jest ważniejszy od każdej tezy historycznej" : pogadanka na temat powstania warszawskiego wygłoszona w trakcie "Sprawdzianu polskiego" w czasie XV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej [tekst spisała i opracowała Katarzyna Szobół] Norman Davies Katarzyna Szobół s. 14-17
Powstanie warszawskie - temat "arcypolski" w epizodach filmowych Tadeusz Miczka s. 18-45
Style konwersacyjne w perspektywie komunikacji międzykulturowej Ewa Sławkowa s. 46-58
Kazach czy Kazachstańczyk : przyczynek do nazw narodowości i nazw obywateli państw Jolanta Tambor s. 59-66
Interpretacja utworu literackiego w szkole z perspektywy rewolucji metodologicznej ostatnich lat Romuald Cudak s. 67-78
O zastosowaniu teorii algorytmów w dydaktyce języka polskiego jako języka obcego Tomasz Nowak s. 79-95
"Jakże rad bym został Kmicicem..." - gry fabularne, czyli o nowych sposobach nauczania polskiej kultury i języka polskiego jako obcego Piotr Kajak s. 96-104
Elementy przekładu intersemiotycznego w nauczaniu grup zaawansowanych Barbara Morcinek-Cudak s. 105-112
W stronę starości : o poezji Jacka Podsiadły Łukasz Jarosz s. 113-120
Lennart Kjellberg - slawista i tłumacz literatury polskiej na język szwedzki (1913-2004) Ewa Teodorowicz-Hellman s. 121-126
"Polski artysta musi coś powiedzieć od siebie o sytuacji, w której sam żyje" : z Andrzejem Wajdą rozmawia Agnieszka Tambor Agnieszka Tambor Andrzej Wajda s. 127-129
"W teatrze każdy szczegół jest ważny" : z Krystyną Zachwatowicz o pracy scenografa rozmawia Agnieszka Tambor Agnieszka Tambor Krystyna Zachwatowicz s. 130-133
Polonistyka na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies) (Tokyo Gaikokugo Daigaku) Bożena Sieradzka-Baziur s. 134-137
Nowa instytucja węgierskiej Polonii Konrad Sutarski s. 138-142
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk s. 143-153
Coś Wam powiem : kilka uwag o moich podręcznikach Magdalena Szelc-Mays s. 154-159
Jeszcze o nauczaniu języka polskiego w Zespole Szkół Polskich w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk s. 160-165
Użytkowanie podręczników w edukacji wczesnoszkolnej a specyfika Szkoły Polskiej w Wiedniu Katarzyna Kainacher s. 166-174
Uczniowie lubią lekcje, gdy mogą mówić o sobie, o swoich relacjach : odpowiedź Anny Łabuckiej-Buttenschön na ankietę Szkoły Anna Łabucka-Buttenschön s. 175-179
"Polonistik im deutschsprachigen Bereich : Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwicklung", Hrsg. Danuta Rytel-Kuc, Wolfgang F. Schwarz, Hans-Christian Trepte, Hildesheim 2005 : [recenzja] Monika Kowalonek Danuta Rytel-Kuc (aut. dzieła rec.) Wolfgang F. Schwarz (aut. dzieła rec.) Hans-Christian Trepte (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Książki nadesłane s. 183-184