Tytuł Postscriptum
ISSN 1427-0501
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Postscriptum
2004-2005, Numer 2-1(48-49)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 5
Po Zjeździe Polonistów : wywiad z prof. dr hab. Ryszardem Nyczem Barbara Morcinek-Cudak Ryszard Nycz s. 6-13
Polonistyka w przebudowie : o Zjeździe Polonistów Krzysztof Kłosiński s. 14-25
Zjazd Polonistów - "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja", Kraków, 22-25 września 2004 [zestaw referatów wygłoszonych na Zjeździe] s. 26-33
Tożsamość polonistyki literaturoznawczej wobec innych dyscyplin Rolf Fieguth s. 34-36
Polonocentryzm w historii literatury - jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej) Luigi Marinelli Monika Woźniak (tłum.) s. 37-56
Literatura porównawcza : między lekturą, polityką i społeczeństwem Tadeusz Sławek s. 57-71
Kanon jako problem kultury współczesnej Piotr Wilczek s. 72-82
O paradygmacie, kompetencjach i miejscu stylistyki w obrębie współczesnych badań dyskursu Bożena Witosz s. 83-99
Język - językoznawstwo - polonistyka Stanisław Gajda s. 100-113
Pytania o przedmiot językoznawstwa : pojęcia językowego obrazu świata i tekstu w perspektywie polonistyki integralnej Jerzy Bartmiński s. 114-125
Językoznawstwo normatywne dziś i jutro : zadania, szanse, zagrożenia Andrzej Markowski s. 126-139
Stan dyskusji i krytyki naukowej w językoznawstwie Piotr Żmigrodzki s. 135-211
Współczesne problemy lingwistyki kulturowej Anna Dąbrowska s. 140-155
Genologia tekstów użytkowych Anna Wojtak s. 156-171
Literatura popularna z punktu widzenia językoznawstwa Małgorzata Kita s. 172-194
Interpretacja w języku Anna Pajdzińska s. 212-226
Gwary dziś Halina Kurek s. 227-234
Studia doktoranckie jako trzeci stopień kształcenia z perspektywy językoznawcy Jadwiga Kowalikowa s. 235-244
Książki nadesłane s. 245