Tytuł Postscriptum
ISSN 1427-0501
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Postscriptum
2004, Numer 1(47)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum s. 5
Do tandemu trzeba dwojga..., czyli: Jak pracować, żeby tandem językowy stał się sukcesem Małgorzata Pasieka s. 6-17
Odczytywanie intencji słowa - przykład wiersza Wisławy Szymborskiej "Prospekt" Ewa Jaskółowa s. 18-26
Wartość edukacyjna popularnej literatury «fantasy» dla dzieci i młodzieży Bernadeta Niesporek-Szamburska s. 27-34
Kilka uwag o Internecie i nauczaniu języka polskiego Bogdan Zeler s. 35-38
Miło mi panią poznać..., ale jak z "panią" pracować [O podręczniku B. Serafin, A. Achtelik: "Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych", Katowice 2001, 2003] Aleksandra Achtelik s. 39-44
O przemijającej magii podręczników do nauki języka obcego, czyli dlaczego nadszedł "Czas na czasownik" [P. Garncarek: "Czas na czasownik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego", Kraków 2001, 2004] Piotr Garncarek s. 45-52
"Czytaj po polsku" - czytanie jako jedna z możliwości poszerzania kompetencji językowych [O serii "Czytaj po polsku", Katowice 2003, 2004] Wioletta Hajduk-Gawron s. 53-63
Kilka uwag na (o) "Dzień dobry" [A. Janowska i M. Pastuchowa: "Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących", Katowice 1999, 2002, Katowice-Warszawa 2003] Aleksandra Janowska Magdalena Pastuchowa s. 64-69
Wybieram gramatykę! - i co dalej? : o możliwościach dydaktycznego wykorzystania podręcznika [M. Kita: "Wybieram gramatykę. Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych)", t. 1 i 2, Katowice 1998] Małgorzata Kita s. 70-81
Z podręcznikiem "Z polskim na ty" za pan brat [E. Lipińska, "Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego", Kraków 2003] Ewa Lipińska s. 82-88
Krótko o długiej drodze powstawania podręcznika "Uczymy się świata po polsku", jego charakterystyka i atrybuty [Regina Mikielewicz, Anna Weislo: "Uczymy się świata po polsku", cz. 1, Berlin 2002] Regina Mikielewicz s. 89-93
"A co to takiego" : obrazkowy słownik języka polskiego dla cudzoziemców [A. Seretny: "A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego", Kraków 2003] Anna Seretny s. 94-104
Wnikając w ducha języka obcego... [Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa: "Człowiek i jego świat w słowach i tekstach", Katowice 2002] Aldona Skudrzyk s. 105-107
Gra w podchody na lekcji języka polskiego Katarzyna Bytomska Małgorzata Smereczniak s. 108-116
II zimowa szkoła języka polskiego w Mołdawii Magdalena Knapik Jagna Malejka s. 117-120
Po polsku o języku i kulturze Agnieszka Madeja Barbara Morcinek-Cudak s. 121-126
"Gra w gramatykę : ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego", Iwona Loewe, Artur Rejter, Katowice 2002 : [recenzja] Piotr Iwan Iwona Loewe (aut. dzieła rec.) Artur Rejter (aut. dzieła rec.) s. 127-130
Egzaminy certyfikowane z języka polskiego s. 131-132
Polskiego da się nauczyć Jöerg Ciszewski s. 133-134
Książki nadesłane s. 135
Kronika s. 136-146
O poezji poezji polskiej na Ile St-Louis Adam Dziadek s. 147-148
Warsztaty polonistyczne Barbara Morcinek-Cudak s. 149-152