Tytuł Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN 2300-4754
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Ukrainica Posnaniensia
2018, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
До читачів часопису "Studia Ukrainica Posnaniensia" Тетяна Космеда s. 7-8
Prof. UAM dr hab. Halina Korbicz : portret ukrainistki Ryszard Kupidura s. 9-11
Вербалізація образного складника концепту 'смерть' в українській когнітивно-мовній картині світу Лілія Федорюк s. 13-20
Концепт 'війна' в індивідуально-авторській картині світу Оксани Забужко : (на матеріалі збірки "І знов я влізаю в танк...") Олена Гоменюк s. 21-26
Медичні терміни з компонентами на позначення соматичних понять вухо, горло, ніс у сучасній українській мові Галина Германович s. 27-35
Діаріуш як жанр щоденникового дискурсу Світлана Ігнатьєва s. 37-43
Ономастичні школи в Україні Домініка Янчура s. 45-52
Cлова з терміноелементами граф(о)-, -граф, -граф(ія), -граф(ізм) у сучасній українській мові Ірина Кочан s. 53-60
Сучасна українська лінгвографія : термінологічне поле Тетяна Космеда Лілія Соболь s. 61-71
Психологічні чинники особистості перекладача : огляд проблеми Ольга Легка-Пауль s. 73-81
Семантичне поле 'костюм' в українській постмодерній прозі : текстологічний та лінгвокультурологічний аспекти Людмила Марчук s. 83-87
Народництво, модернізм і постмодернізм у медіях Тетяна Монахова s. 89-96
До питання тематичної класифікації фізичних термінів-епонімів Роман Микульчик s. 97-100
Явище мовної взаємодії : дослідницькі підходи, специфіка трактування, причини Галина Намачинська s. 101-106
Невербальні засоби комунікації : комплексна методика опису й лексикографування Тетяна Осіпова s. 107-113
Числівник як дискурсивне слово в поезії шістдесятників Інна Павлова s. 115-120
Морфологічні способи термінотворення : (на матеріалі сучасної української фітомеліоративної термінології) Тетяна Петрова s. 121-129
До питання про вживання релігієзнавчих термінів у лінгвістичних дослідженнях Наталія Піддубна s. 131-139
Студії О. Курило, М. Сулими, О. Синявського і С. Смеречинського як підвалини вивчення стилістичної граматики української мови Анжеліка Попович s. 141-146
До питання про пасив плюсквамперфекта в українській мові Людмила Попович s. 147-157
Засоби вираження негативних емоцій під час сварки в українській, російській, англійській лінгвокультурах : (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) Віра Сліпецька s. 159-165
Частка як елемент формування пресупозиції в тексті Марія Слободян s. 167-172
Навчання другої іноземної мови в старшій школі Чеської республіки : лінгводидактичні принципи та типи мовної інтерференції Юлія Талалай s. 173-178
Функційно-комунікативний рівень лінгвоперсони : закономірності самореалізації лінгвоперсони Анатолій Загнітко Надія Загнітко s. 179-188
Percepcja Kijowa w twórczości Aleksandra Kuprina Antoni Bortnowski s. 189-196
"Буря" Василя Ткачука : (про забуту новелу 'загубленого таланту') Анна Горнятко-Шумилович s. 197-205
"Niespokojny lot nad Majdanem" : współczesne konteksty funkcjonowania symbolu orła w Polsce i na Ukrainie Ryszard Kupidura s. 207-213
Демонологічні мотиви та образи в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" Аґнєшка Левандовська s. 215-223
Юрій Винничук як упорядник української літературної спадщини Пшемислав Ліс-Маркєвіч s. 225-234
"Якась мозаїка строката і вірші різних розмірів" : "Попіл імперій" Юрія Клена Роман Мніх s. 235-242
Герой української чарівної казки : еталонні якості та поведінкові характеристики Леся Мушкетик s. 243-255
Досвід локальної ідентичності Ярослав Поліщук s. 257-267
Список публікацій проф. Галини Корбіч s. 267-277