Tytuł Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN 2300-4754
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia Ukrainica Posnaniensia
2017, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
До читачів часопису "Studia Ukrainica Posnaniensia" Тетяна Космеда s. 5
Від 20-річчя до 25-річчя : досягнення познанської україністики (2011-2016) Тетяна Космеда s. 7-17
Голос у риториці : сегментні й надсегментні засоби фонетичної виразності тексту Віра Берковець s. 19-27
Особливості лінгвалізації концепту "лелека" в прозових творах шістдесятників для дітей Олена Гоменюк s. 29-36
Реалізація соціокультурного аспекту навчання української мови як іноземної Олена Горошкіна s. 37-44
Мовносоціумна граматика : теоретичні засади : (динаміка морфологічного роду іменників) Анатолій Загнітко Надія Загнітко s. 45-54
Внутрішня комунікація в парадигмі українського щоденникового дискурсу Світлана Ігнатьєва s. 55-60
Radix malorum omnium : фітоморфний образ кореня в структурі смертних гріхів Оксана Ясіновська s. 61-71
Амбівалентність перекладу богословського тексту : (приклад "Синтагматіона про сім святих тайн" Гавриїла Севіра, 1603 р.) Андрій Ясіновський s. 73-80
Słownictwo mykologiczne w języku ukraińskim i polskim : zarys problematyki, struktura terminów Przemysław Jóźwikiewicz s. 81-89
Ад'єктивно-субстантивне безприйменникове керування в українській і польській мовах Ірина Кононенко s. 91-99
Прагматика страху в українській фраземіці Жанна Краснобаєва-Чорна s. 101-108
Механізми творення метафори в сучасному тексті Аґнєшка Левандовська s. 109-115
'Брехня' як комунікативний акт Лукаш Малецкі s. 117-122
Ментальні особливості кольороназв у сучасних українських постмодерністських художніх текстах Людмила Марчук s. 123-127
Художнє порівняння як перекладознавчий феномен : (на матеріалі української та англійської мов) Оксана Молчко s. 129-134
Питання про вплив української мови на російську як наслідок метисації Галина Намачинська s. 135-141
Polacy uczą się ukraińskiego : wpływ czynnika typologicznego na procesy przyswajania języków obcych Dagmara Nowacka s. 143-150
Актуалізація невербаліки в дискурсі українських шістдесятників Тетяна Осіпова s. 151-158
Числівник як параметр визначення психотипу письменника Інна Павлова s. 159-167
Вияв еґоцентричної семантичної опозиції 'там'-'тут' в українській мові Валерія Пилипак s. 169-174
Особливості усного мовлення українців Башкортостану: історико-культурний та етнокультурологічний аспекти Тарас Пилипак s. 175-180
Специфіка української педагогічної комунікації в умовах культурної глобалізації Олег Семенюк s. 181-188
Репрезентація негативних емоцій у писемному мовленні як стимул моделювання прагматичної пунктуаційної норми : (на матеріалі аналізу творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) Віра Сліпецька s. 189-194
Кирилиця - латиниця : "азбучна війна" та актуалізація літер латинського алфавіту в сучасному українському дискурсі Лілія Соболь s. 195-203
Norma językowa w nazwach geograficznych współczesnej Ukrainy Helena Sojka-Masztalerz s. 205-213
O wyobraźni poetyckiej i problemach tłumaczeń na język polski wierszy Emmy Andijewskiej Andrzej Borkowski s. 215-221
Obraz Ukrainy drugiej połowy XIX wieku w twórczości Władimira Korolenki Antoni Bortnowski s. 223-229
Філософія поезій Віслави Шимборської та Ліни Костенко : компаративні аспекти Світлана Дячок s. 231-235
Категорія мовчання в новелі Миколи Хвильового "Я (Романтика)" Анна Горнятко-Шумилович s. 237-247
Obraz domu w powieściach "Привид мертвого дому" W. Szewczuka i "Dom w którym" M. Petrosjan Marta Zambrzycka s. 249-257
Temat 'Majdanu' i 'ATO' w polskiej i ukraińskiej literaturze : różnorodność gatunków Katarzyna Jakubowska-Krawczyk s. 259-267
Парадигма фольклорно-літературної архетипності Жанна Янковська s. 269-277
Refleksje nad tożsamością w dramacie Ołeksandra Irwancia "Kłamczuch z Placu Litewskiego" Marta Kaczmarczyk s. 279-288
Франко і російська література : вплив на світогляд, критика, інтертекстуальні зв'язки, переклад : (до 160-річчя від дня народження письменника) Тетяна Космеда s. 289-308
Концепт пам'яті у "Щоденному жезлі" Є. Пашковського Оксана Ковацька s. 309-316
Cyryla Stawrowieckiego od czytania twórczości Piotra Skargi : na przykładzie "Żywota św. Stefana" i kazania "Na poświęcenie świątyni" Marzanna Kuczyńska s. 317-330
Aktywny romantyzm : estetyka literacka 'WAPLITE' w świetle dokumentów programowych Albert Nowacki s. 331-339
Перехресні стежки Миколи Лукаша і Пантелеймона Куліша Валентина Савчин s. 341-348
Zrozumieć siebie samych i innych : ludzki wymiar historii w książce "Odwaga i strach" Oli Hnatiuk Anna Ursulenko s. 349-356