Tytuł Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN 2300-4754
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Ukrainica Posnaniensia
2016, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia” Тетяна Космеда s. 5
Суфікси українського походження в антропоніміконі польсько- українського прикордоння Maрta Абузарова s. 7-13
Результатив у системі дієслівної семантики : на матеріалі української мови Юлія Голоцукова s. 15-22
Теорія сучасної лінгвоперсонології: рівні й категорії Анатолій Загнітко Надія Загнітко s. 23-32
Діалогічний вимір мови ЗМІ : на матеріалі української преси 2000 – 2015 рр. Олена Ільченко s. 33-39
Нові вияви жаргонної лексики на позначення негативних про- цесів у мові сучасної української публіцистики Юлія Калужинська s. 41-47
Фонетична термінологія в українських граматиках ХІХ – поч. ХХ ст. Іріна Козелко s. 49-53
Степан Руданський — майстер жанру співомовки: розбудова ігрової стилістики української мови Тетяна Космеда s. 55-67
Питання іншомовних запозичень на сторінках часопису „Рідна мова” Іріна Кочан s. 69-73
Здоров’я як цінність у фраземіці: оцінно-емотивна специфіка Жанна Краснобаєва-Чорна s. 75-83
„У тіні Великого Брата...” — концепт „Росія” : на матеріалі сучасної української преси Лукаш Малецкі s. 85-89
Складні епоніми української фізичної термінології Роман Микульчик s. 91-94
Порівняння з фауноназвою, позначеною біблійною символікою, в українській та англійській мовах: перекладознавчий підхід Оксана Молчко s. 95-102
Wartości rodzinne w zwierciadle ukraińskich paremii Paulina Murawska s. 103-107
Національна невербаліка в поетичному мовленні Степана Руданського Тетяна Осіпова s. 109-117
Лінгвістична експертиза тексту: зразок актуального аналізу Хрістіна Пазюриста s. 119-126
Функціонування розмовної дієслівної лексики в мові української періодики початку ХХІ століття Тетяна Панченко s. 127-132
Вербалізація концепту „Бог” у “Байках світових” Степана Руданського Наталія Піддубна s. 133-140
Лексика Майдану на сторінках української преси Наталія Поліщук s. 141-147
Взаємозв’язок понять емоційність, оцінка, експресивність — актуальна проблема лінгвістичної теорії емоцій Віра Сліпецька s. 149-153
Актуалізація назв літер та похідних від них у сучасній українській публіцистистиці Лілія Соболь s. 155-165
Явище синонімії в українській фармацевтичній термінології Галіна Хирівська s. 167-172
Концептуальний простір тексту Нового Завіту Ларіса Шевченко s. 173-181
Charakterystyka syntaktyczna plików pomocy ukraińskiej wersji pakietu Microsoft Office Przemysław Jóźwikiewicz s. 183-190
Історико-літертурні студії Миколи Зерова Оріслава Бриська s. 191-200
Działalność Iwana Kedryna Rudnickiego na rzecz porozumienia ukraińsko-polskiego lat 30. XX wieku w II RP Sylwia Wójtowicz s. 201-209
Символ тополі в поезії Тараса Шевченка Анна Горнятко-Шумилович s. 211-217
Біблійний інтертекст перекладознавчих досліджень Івана Франка Оксана Дзера s. 219-228
Postkolonialna analiza twórczości Ołeksija Czupy Ryszard Kupidura s. 229-237
Стратегія Ігоря Костецького як перекладача драм Вільяма Шекспіра "Romeo and Juliet" і "Hamlet" Тетяна Остра Валентіна Савчин s. 239-247
Buongiorno, siora mascara! Валентіна Соболь s. 249-253
Мемуарна Венеція Осипа Назарука в контексті світового письменства Марія Федунь s. 255-261