Tytuł Rocznik Tomistyczny
ISSN 2300-1976
Wydawca Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Rocznik Tomistyczny
2013, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 9
Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej Michał Zembrzuski s. 11-17
Tadeusza Klimskiego realistyczna interpretacja problemu jedności Artur Andrzejuk s. 19-27
Poznawalność bytu : Parmenides i św. Tomasz z Akwinu Tomasz Pawlikowski s. 31-54
"Możliwość" czy "możność" : wprowadzenie do problematyki Marek P. Prokop s. 55-67
Trzy rozumienia generatio w herezji Ariusza oraz sposoby ich przezwyciężenia w tekstach Tomasza z Akwinu Jarosław Gałuszka s. 69-77
The demonstrability of God's existence in Summa theologiae of Albert the Great on the background of writings of Thomas Aquinas Marcin Trepczyński s. 79-93
Egzystencjalna metafizyka bytu w traktacie "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu Artur Andrzejuk s. 95-111
Ogół czy konkret przedmiotem ludzkiego poznania? Rozważania na podstawie q. 2 a. 6. "Quaestiones disputatae De veritate - De scientia Dei" Paulina Sulenta s. 113-135
Poznanie niewyraźne Boga (cognitio confusa) : Tomasz z Akwinu i Kartezjusz Michał Zembrzuski s. 137-153
Filozofia tomistyczna w metodologii historii Feliksa Konecznego Andrzej Marek Nowik s. 155-167
Człowiek i kontemplacja : antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego Izabella Andrzejuk s. 169-181
Saint Thomas d'Aquin en tant que philosophe : le problème des sources Wojciech Golonka s. 183-194
Koncepcja intelektu czynnego w "De spiritualibus creaturis" Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 197-208
"O stworzeniach duchowych", a. 10 Tomasz z Akwinu Michał Zembrzuski (tłum.) s. 209-233
Wykład wygłoszony w Sali Studyjnej Instytutu Studiów Średniowiecznych w Toronto 13 grudnia 1932 roku Étienne Gilson Marcin Andrusieczko (tłum.) Izabella Andrzejuk (tłum.) s. 235-242
Tomizm na konferencjach "W kręgu średniowiecznej antropologii" (2011) oraz "W kręgu średniowiecznej metafizyki" (2013) organizowanych przez Sekcję Historii Filozofii UKSW Magdalena Płotka s. 245-247
Sprawozdanie z wizyty historyków filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt. "Historia filozofii jako problem filozoficzny" Magdalena Płotka s. 249-250
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. "Tomizm konsekwentny" Michał Zembrzuski s. 251-255
"Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki", Jacek Grzybowski, Kęty 2012 : [recenzja] Tadeusz Klimski Jacek Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu", M. Trepczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Michał Zembrzuski Marcin Trepczyński (aut. dzieła rec.) s. 263-268
"Od poznania świata do poznania Boga", Tadeusz Kuczyński, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Tadeusz Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 269-275
Polityka, moralność, cnota : harmonia czy antynomia? Jacek Grzybowski Adam Machowski (aut. dzieła rec.) s. 277-285
"Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12)", M. Płotka, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Nota o Autorach s. 291-294