Tytuł Rocznik Tomistyczny
ISSN 2300-1976
Wydawca Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Rocznik Tomistyczny
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 9
Czym jest tomizm? Artur Andrzejuk s. 11-18
Metafizyka św. Tomasza : (specyfika głównych zagadnień) Mieczysław Gogacz s. 19-30
A Case against State Sovereignty from the Natural Law Tradition Paul J. Cornish s. 33-48
Milost’ v teológii Wincenta Granata v kontexte filozofie Tomáša Akvinského Anton Adam s. 49-63
Intelekt bierny a intelekt możnościowy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 65-84
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu : ujęcie św. Tomasza z Akwinu Izabella Andrzejuk s. 85-107
Miejsce woli w zagadnieniu ludzkiego działania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Dorota Zapisek s. 109-121
Swoistość sfery afektywnej w ujęciu Tomasza z Akwinu Artur Andrzejuk s. 123-148
Naturalne poznawanie aniołów konsekwencją ich ontycznej struktury : zarys ujęcia Tomasza z Akwinu Anna Kazimierczak-Kucharska s. 149-159
Praktycystyczna koncepcja filozofii człowieka jako podstawa rozumienia prawa naturalnego : (na przykładzie ujęcia Pawła z Worczyna) Magdalena Płotka s. 161-171
Metodologia historii filozofii w ujęciu wybranych tomistów Andrzej Marek Nowik s. 173-181
Koncepcja transcendentaliów a teoria teologii według Tomasza z Akwinu Adam Górniak s. 183-200
Edycja fragmentu komentarza do "Etyki nikomachejskiej" (BJ 741) Pawła z Worczyna Paulina Brodzik Michał Poręcki Magdalena Płotka Jurata Serafińska Hanna Szczęśniak Anna Tustanowska s. 203-205
"Quaestiones in libros Ethicae nicomacheae Aristotelis" (BJ 741, f. 52v-54r) Paulina Brodzik Michał Poręcki Magdalena Płotka Jurata Serafińska Hanna Szczęśniak Anna Tustanowska Paulus de Worczyn s. 207-215
Badania historyczne i przyszłość scholastyki Étienne Gilson Michał Zembrzuski (tłum.) s. 219-226
Problematyka cielesności demonów w "De malo" (q. 16, a. 1) św. Tomasza z Akwinu Kinga Górka s. 227-228
"Kwestie dyskutowane o złu" = "Quaestiones disputatae de malo", q. 16, a. 1 Tomasz z Akwinu Kinga Górka Julia Kaliszewska (tłum.) Eliza Ryglewicz (tłum.) Martyna Waśniewska (tłum.) Michał Zembrzuski (tłum.) s. 229-248
Analiza problematyki filozoficznej zawartej w "Kwodlibecie" Tomasza z Akwinu : "Czy anioł jest substancjalnie złożony z istoty i istnienia?" Michał Zembrzuski s. 249-254
"Kwodlibet" = "Quaestiones quodlibetales" II, q. 2, a. 1 Tomasz z Akwinu Michał Zembrzuski (tłum.) s. 255-258
"Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych", Mirosław Mróz, Toruń 2010 : [recenzja] Michał Zembrzuski Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Tomizm na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym Dawid Lipski s. 267-270
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej : "Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?" Magdalena Płotka Michał Zembrzuski s. 271-276
Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza Izabella Andrzejuk s. 277-282
Nota o Autorach s. 283-286