Tytuł Rocznik Tomistyczny
ISSN 2300-1976
Wydawca Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Tomistyczny
2014, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 9
Cóż po filozofii św. Tomasza z Akwinu w czasach postmetafizycznych? Andrzej Maryniarczyk s. 11-21
Etyka chronienia osób : zarys problematyki Artur Andrzejuk s. 23-41
"Katecheza w świecie pełnym przemian" Krzysztof Biel s. 44-48
Teoria osobowych relacji istnieniowych jako fundament rodziny w filozofii Mieczysława Gogacza Mikołaj Krasnodębski s. 45-59
Praktyczny wymiar poznania samego siebie w ujęciu Tomasza z Akwinu Magdalena Płotka s. 61-74
Czy poznanie jest wyższe niż miłość? Uzasadnienie wyższości intelektu nad wolą w ujęciu Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 75-97
Stosunek cnót do uczuć w filozofii św. Tomasza z Akwinu, na przykładzie cnoty męstwa Sławomir Kozerski s. 99-112
Dlaczego czynimy zło? Trójpodział przyczyn zła moralnego według św. Tomasza z Akwinu Paula Belina-Prażmowska s. 113-127
Sprawiedliwość i cnota sprawiedliwości jako podstawa etyki prawniczej Grzegorz Baranowski s. 129-138
Pryncypia pedagogiki : wokół filozoficznych podstaw wychowania w ujęciu Mieczysława Gogacza Jakub Wójcik s. 139-156
Etyka w służbie ascetyki : rola cnót moralnych w życiu duchowym człowieka w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego Izabella Andrzejuk s. 157-172
Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju Agnieszka Klimska s. 173-185
Antropocentryczna a biocentryczna koncepcja etyki środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek Marcin Klimski s. 187-203
Etyka pracownika nauki Artur Andrzejuk s. 205-215
Mariologia światła : komentarz do przekładu kazania "Lux orta" św. Tomasza z Akwinu Piotr Roszak s. 219-222
Kazanie "Lux orta" Tomasz z Akwinu Piotr Roszak (tłum.) s. 223-239
Lekcja I "Komentarza" Tomasza z Akwinu do "Etyki Nikomachejskiej" : wstęp Tłumacza Artur Andrzejuk s. 241-243
Komentarz do "Etyki Nikomachejskiej". Lekcja I Tomasz z Akwinu Artur Andrzejuk (tłum.) s. 244-254
Tomizm Fernand Van Steenberghen Izabella Andrzejuk (tłum.) s. 255-263
Sprawozdanie z "Sympozjum z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu" Michał Zembrzuski s. 267-271
Czy istnieje etyka niezależna względem Objawienia? Na marginesie książki Ralpha McInerny’ego "Zagadnienie etyki chrześcijańskiej" Radosław Siemionek Ralph McInerny (aut. dzieła rec.) Ryszard Mordarski (aut. dzieła rec.) s. 273-288
"Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu - jej źródła i kontynuacje", J. Zatorowski, red. M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Jan Zatorowski (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa", Św. Tomasz z Akwinu, tł. i oprac. M. Głowala et al., Wrocław 2010 : [recenzja] Artur Andrzejuk Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Michał Głowala (aut. dzieła rec.) s. 293-296
Dyskusja nad książką Artura Andrzejuka pt. "Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych", Warszawa 2012 Urszula Wolska s. 299-325
Tomasz z Akwinu - teolog czy filozof. Kilka uwag do artykułu W. Golonki: "St Thomas d'Aquin en tant que philosophe: le problème des sources", "Rocznik Tomistyczny" 2(2013), s. 183-194 Marek P. Prokop s. 327-335
Nota o Autorach s. 337-340