Tytuł Prace Komisji Historii Nauki PAU
ISSN 1731-6715
Wydawca Polska Akademia Umiejętności
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Prace Komisji Historii Nauki PAU
2013, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Michał Kokowski s. 5
Cykl audycji radiowych o badaczach historii naturalnej z XIX i XX wieku Stefan Witold Alexandrowicz Jan Stępień s. 9-15
Górskie obserwatoria astronomiczne w przedwojennej Polsce : (historia i stan współczesny) Jerzy M. Kreiner s. 17-31
Kontakty Marii Skłodowskiej-Curie ze środowiskiem krakowskim Alicja Rafalska-Łasocha s. 33-66
Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku : zapomniana skarbnica dziejów nie tylko nauki polskiej Tomasz Pudłocki s. 67-79
Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusz Sondel s. 81-116
Ewolucja poglądów Walerego Goetla (1889-1972) na problemy ochrony środowiska Zbigniew J. Wójcik s. 117-129
Mark Ilič Neustadt, wybitny palinolog i paleograf, badacz torfowisk i jezior Urazji (1903-1985) Sławomir Żurek s. 131-153
"Program wykładów" Stanisława Smolki (1875) Maria Stinia s. 157-162
Początki współpracy Fundacji Kościuszkowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle źródeł nowojorskich Tomasz Pudłocki s. 163-168
Sprawozdanie z sesji naukowej "Erazm Józef Jerzmanowski (1844–1909). Powstaniec–wynalazca–filantrop. Życie w służbie idei" : uroczysta sesja w 150. rocznicę powstania styczniowego, 8 lutego 2013 roku, Kraków Arkadiusz S. Więch s. 171-174
Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2012 Michał Kokowski s. 175-177