Tytuł Prace Komisji Historii Nauki PAU
ISSN 1731-6715
Wydawca Polska Akademia Umiejętności
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prace Komisji Historii Nauki PAU
2007, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942) Janusz Mączka s. 5-27
Dyskusja po referacie Janusza Mączki "Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942)" Julian Dybiec Michał Kokowski Janusz Mączka Konrad Rudnicki Adam Strzałkowski s. 28-31
Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954) : próba porównania biografii (w sześćdziesiątą i pięćdziesiątą rocznicę ich śmierci) Robert Zaborowski s. 33-81
Dyskusja po referacie Roberta Zaborowskiego "Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954)" Olga Dobijanka-Witczakowa Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Tomasz Mróz Robert Zaborowski Stanisław Zwolski s. 82-86
Prace nad ruchami i figurą Księżyca w Obserwatorium Krakowskim Jan Mietelski s. 87-128
Dyskusja po referacie Jana Mietelskiego "Prace nad ruchami i figurą Księżyca w Obserwatorium Krakowskim" Henryk Brancewicz Piotr Flin Andrzej Grodzicki Jerzy Kreiner Jan Mietelski Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski s. 129-132
Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950 Janusz M. Ślusarczyk s. 133-160
Dyskusja po referacie Janusza Ślusarczyka "Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950" Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Barbara Morawska-Nowak Zbigniew Wójcik Janusz M. Ślusarczyk s. 160-163
Michał Rybiński - kustosz Muzeum Komisji Fizjograficznej AU : w stulecie zgonu Jerzy Pawłowski s. 165-176
Dyskusja po referacie Jerzego Pawłowskiego "Michał Rybiński - kustosz Muzeum Komisji Fizjograficznej AU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Jerzy Pawłowski Adam Strzałkowski s. 177-180
Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej Anna Nadolska-Styczyńska s. 181-206
Dyskusja po referacie Anny Nadolskiej-Styczyńskiej "Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Janusz Kamocki Anna Kowalska-Lewicka Jacek Kukuczka Rita Majkowska Jan Mietelski Anna Nadolska-Styczyńska Wojciech Narębski Anna Spiss Adam Strzałkowski s. 206-210
Maurycy Pius Rudzki (1862-1916) : w stulecie krakowskiej sejsmografii Maciej Miłosz Mazur s. 211-230
Dyskusja po referacie Macieja Mazura "Maurycy Pius Rudzki (1862-1916)" Henryk Brancewicz Piotr Flin Andrzej Grodzicki Jerzy Kowalczuk Maciej Miłosz Mazur Jan Mietelski Bolesław Orłowski Konrad Rudnicki Adam Strzałkowski s. 231-235
Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich Marek Ďurčanský s. 237-269
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich" Maria Bobrownicka Julian Dybiec Adam Strzałkowski Karolina Targosz Marek Ďurčanský s. 270-274
Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów Ryszard Marciniak s. 275-308
Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Ryszard Marciniak Jerzy S. Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik Andrzej Śródka s. 309-315
Spis autorów s. 317