Tytuł Prace Komisji Historii Nauki PAU
ISSN 1731-6715
Wydawca Polska Akademia Umiejętności
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prace Komisji Historii Nauki PAU
2000, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oświeceniowe koncepcje stratygrafii geologicznej w Polsce Zbigniew Wójcik s. 5-19
Sylwetka naukowa Kazimierza Fajansa Józef Hurwic s. 21-29
Humanisten aus der Bodenseeregion an der Universität Krakau im Erstern Viertel des 16. Jahrhunderts Karl Heinz Burmeister s. 31-43
Die Universität St. Gallen und Polen Karl Heinz Burmeister s. 45-55
Bajkalska szkoła Benedykta Dybowskiego Gabriel Brzęk s. 57-60
"Science Citation Index A.D. 1758" Andrzej Kajetan Wróblewski s. 61-74
Polskie obserwacje zaćmień Słońca Jerzy M. Kreiner s. 75-90
Kostki wg J. Napiera - siedemnastowieczny przyrząd kalkulacyjny : rola i znaczenie w rozwoju metod obliczeniowych Ewa Wyka s. 91-105
Spór o teorie kary w dobie klasycznej szkoły prawa karnego na ziemiach polskich i niemieckich w XIX wieku Danuta Janicka s. 107-126