Tytuł Contributions in New World Archaeology
ISSN 2080-8216
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polska Akademia Umiejętności
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Contributions in New World Archaeology
1977, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the editor Janusz K. Kozłowski s. 7
New finds of leaf points from the Central Andes of Peru (Cordillera Hayhuash) Janusz K. Kozłowski Andrzej Krzanowski s. 9-28
Yuraccama : the settlement complex in the Alto Chicama region (northern Peru) Andrzej Krzanowski s. 29-58
Chipped flint industries of Neo-Indian cultures in the Greater Antilles Janusz K. Kozłowski Ewa Lee (tłum.) s. 59-85
Time and space in the Sun Pyramid from Teotihuacan Andrzej Wierciński s. 87-103
Dark and light side of the Aztec Stone Calendar and their symbolical significance Andrzej Wierciński s. 105-109