Tytuł Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
ISSN 1896-8848
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
2010/2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Mickiewicz s. 9-11
Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje Jerzy Stańczyk s. 15-33
Sojusz Północnoatlantycki w drugiej dekadzie XXI wieku: refleksja krytyczna Krzysztof Kubiak s. 34-45
W poszukiwaniu wielkiej strategii – Unia Europejska wobec wyzwań zmieniającego się ładu międzynarodowego Filip Tereszkiewicz s. 46-63
Działanie siłą a rozwiązywanie sytuacji kryzysowych współczesnej demokracji Jarosław J. Piątek s. 64-76
Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych – na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji Łukasz Dawid Dąbrowski s. 77-96
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa Marek Zbigniew Kulisz s. 97-113
Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych Piotr Mickiewicz s. 114-132
Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec Helena Wyligała s. 133-154
Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: analiza na przykładzie Niemiec Aleksandra Moroska s. 155-178
Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych: aspekty polityczne i wojskowe Artur Drzewicki s. 178-198
Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP Jerzy Dereń s. 199-213
Udział sił zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku Marek Kulczycki s. 214-227
Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w południowo-zachodniej Azji w pierwszej dekadzie XXI wieku: od zaangażowania do wycofania Łukasz Jureńczyk s. 228-244
Zmiana charakteru obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie: próba analizy Marcin Lasoń s. 245-253
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji a założenia głównych współczesnych teorii bezpieczeństwa Dorota Kaźmierczak-Pec s. 254-268
Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego Patrycja Sokołowska s. 269-283
Problem śmiertelności w wodzie a cechy ratownika i osoby tonącej Iwona Michniewicz Romuald Michniewicz s. 284-292
Izrael wobec irańskiego programu nuklearnego Przemysław Furgacz s. 295-306
Embedding – współpraca za cenę ograniczeń: wojskowa koncepcja relacjonowania wydarzeń ze strefy konfliktu zbrojnego przez reporterów wojennych w świetle dokumentów brytyjskich i amerykańskich Bartosz Odorowicz s. 307-328
Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r. Magdalena Dyderska Małgorzata Lizut s. 329-354
Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 357-368
"Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Polskich Rodzin w Polsce)", Aleksandra Moroska, Wrocław 2010 : [recenzja] Krzysztof Zuba Aleksandra Moroska (aut. dzieła rec.) s. 371-373
"Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990–2005", Patrycja Sokołowska, Toruń 2010 : [recenzja] Artur Drzewicki Patrycja Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 374-376
"Trójkąt Weimarski: współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991–2004", Helena Wyligała, Toruń 2010 : [recenzja] Edward Czapiewski Helena Wyligała (aut. dzieła rec.) s. 377-381
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Violetta Samborska-Zaręba s. 385
XXXVI Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości Krzysztof Kubiak s. 386-387
Ekstremizm we współczesnej Europie – przejawy, wyzwania, zagrożenia Aleksandra Moroska s. 388-391
Nurtech 2010 Krzysztof Kubiak s. 392-393
Informacje o autorach. s. 394-395