Tytuł Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
ISSN 1896-8848
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
2007, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 7-8
Wzajemny związek między polityką i strategią a bezpieczeństwem państwa Jarosław Gryz s. 11-28
Stosunek korelacji sił w państwach NATO - prymat geopolityki czy geoekonomiki? Paweł Górski Janusz Płaczek s. 29-50
Długa wojna z terroryzmem Jarosław J. Piątek s. 51-63
W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu : między wiedzą a stereotypem Krzysztof Kubiak s. 64-70
Bezpieczeństwo europejskie w koncepcji i działaniach politycznych Tony'ego Blaira Piotr Mickiewicz s. 71-84
Niemcy w operacji antyterrorystycznej "Enduring Freedom" oraz misji ISAF w Afganistanie (2002-2007) Adam Sokołowski s. 85-107
Miejsce krajów Azji Centralnej w polityce NATO i perspektywy współpracy Barbara Janusz-Pawletta s. 108-118
Rola "bezpieczeństwa politycznego" w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej a "nowy rosyjski autorytaryzm" Robert Foks s. 121-129
Przejście okrętów oraz przelot wojskowych statków powietrznych w Cieśninach Bałtyckich w czasie pokoju Dariusz R. Bugajski s. 130-143
Biological warfare and bioterrorism Justyna Michalak s. 144-157
Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej Jacek Barcik s. 158-176
Al-Kaida : internacjonalizacja terroryzmu samobójczego Katarzyna Wardin s. 177-189
Media i bezpieczeństwo : pośrednie i bezpośrednie oddziaływania : opis zjawiska i systematyzacja terminów Aneta Prajzner s. 190-201
Nowe media w sytuacji zagrożenia i konfliktu Agnieszka Węglińska s. 202-210
Ewolucja polskich służb specjalnych po 1989 r. Grzegorz Tokarz s. 211-218
Kryzysy współczesności implikowane proliferacją broni masowego rażenia Bogusław Banaszewski s. 219-237
Zmiany w Siłach Zbrojnych jako skutek udziału Wojska Polskiego we współczesnych interwencjach militarnych Maciej Zimny s. 238-253
Etniczność i asymilacja po obu stronach Atlantyku Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 254-263
Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teorii konstruktywizmu Dariusz Czywilis s. 267-286
Priorytety polityki bezpieczeństwa Państwa Kataru Robert Czulda s. 287-302
Małe wyspy - duży problem Karolina Szydywar s. 303-316
Stan ochrony przeciwpożarowej polskich portów lotniczych w 2007 roku : dostosowanie do rozporządzeń ministra infrastruktury z 25 lipca i 12 września 2005 roku Bogusław Węgliński s. 317-332
Rozwój współpracy państw Morza Śródziemnego w zakresie bezpieczeństwa Marta Jędrzejewska s. 333-346
Działania nieregularne w teorii sztuki wojennej Bartosz Odorowicz s. 347-354
Terroryzm - "zderzenie cywilizacji", czy "rozłam wewnątrzkulturowy"? Margot Stańczyk-Minkiewicz s. 355-360
"Eurosamoloty : trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej", Grzegorz Rdzanek, Toruń 2007 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Grzegorz Rdzanek (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"La privatisation de la violence : mercenaires et sociétés militaires privée au service du marché", Xavier Renou (red.), Marseille 2005 : [recenzja] Justyna Bartnicka Xavier Renou (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Al-Qaeda and the internationalization of suicide terrorism", Yoram Schweitzer, Sari Goldstein Ferber, Tel Aviv 2005 : [recenzja] Katarzyna Wardin Sari Goldstein Ferber (aut. dzieła rec.) Yoram Schweitzer (aut. dzieła rec.) s. 369-371
"From total war to war against terrorism", Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (ed.), Wrocław 2007 : [recenzja] Katarzyna Wardin Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) Piotr Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych", Piotr Ebbig, Radosław Fiedler, Artur Wejkszner, Sebastian Wojciechowski, Poznań 2007 : [recenzja] Margot Stańczyk-Minkiewicz Piotr Ebbig (aut. dzieła rec.) Radosław Fiedler (aut. dzieła rec.) Artur Wejkszner (aut. dzieła rec.) Sebastian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 375-376
XXXIII Międzynarodowy Kongres Historii Wojskowości - Kapsztad, 12-24 sierpnia 2007 roku Krzysztof Kubiak s. 379-380
Ochrona praw człowieka i mniejszości narodowych w Kosowie - spokojnie, ale niestabilnie Patrycja Sokołowska s. 381-382
Civil-Military Responses to Terrorism - międzynarodowe seminarium w Rzymie Krzysztof Kubiak s. 383-384
O ewolucji NATO we Wrocławiu Wioletta Samborska-Zaręba s. 385-387
DSWE na kieleckich targach Wioletta Samborska-Zaręba s. 388-389
The European Forum for Urban Safety Roxana Calfa s. 390-407