Tytuł Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
ISSN 1896-8848
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
2006, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 5-7
Współczesny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego Jarosław Gryz s. 11-27
Współczesne koncepcje władzy Lotar Rasiński s. 28-36
Bezpieczeństwo europejskie - wymiar śródziemnomorski : źródła, istota zjawiska i formy przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego Piotr Mickiewicz s. 37-51
Przemyt narkotyków drogą morską jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa : (na przykładzie Królestwa Hiszpanii) Krzysztof Kubiak s. 52-70
Italian Navy in Somalia, a peacekeeping operation and an operational test: January 1991 - March 1995 Ciro Paoletti s. 71-76
The Italian Carabinieri Corps abroad : combat and crowd control in a special professionalism Maria Gabriella Pasqualini s. 77-101
Globalne bezpieczeństwo naftowe w XXI wieku Mirosław Skarżyński s. 102-115
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego Jacek Barcik s. 116-127
Media w sytuacji konfliktu Agnieszka Węglińska s. 128-139
Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego po 11 września 2001 roku Adam Sokołowski s. 143-153
Obcy czy swoi? : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 r. Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 154-162
Black Sea or Black Saphire : a constructive approach to Black Sea security boosting geo-strategic importance of the Black Sea Akýn Alkan Şener Kir s. 163-166
Spór wokół Floty Czarnomorskiej w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego Witold Kustra s. 167-171
Oddziaływanie bezpieczeństwa transportu drogowego na bezpieczeństwo portów morskich Magdalena Łuczkowska s. 172-175
Transport rosyjskiej ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim : (wybrane problemy) Katarzyna Wardin s. 176-187
Zabłąkany racjonalizm Michalina Rutka s. 191-198
Nielegalna imigracja - nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego Marta Studzińska s. 199-210
Przemoc na morzu w regionie Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego Anna Niwczyk s. 211-220
"Playing Soldiers in Bohemia: an ethnography of NATO membership", Hana Červinková, Praga 2006 : [recenzja] Iwona Jakimowicz-Ostrowska Hana Červinková (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"The faces of terrorism", Sebastian Wojciechowski (red.), Poznań 2006 : [recenzja] Katarzyna Wardin s. 225-227
"Trójkąt Weimarski : geneza – działalność– perspektywy współpracy", Bogdan Koszel, Poznań 2006 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Bogdan Koszel (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Sny o Europie", Ola Hnatiuk (wybór i redakcja), Kraków 2005 Iwona Jakimowicz-Ostrowska Ola Hnatiuk (aut. dzieła rec.) s. 231-232