Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Theologica
2014, Tom 84, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości, ma piękny głos i doskonały instrument" (Ez 33, 32) : motywy muzyczne w Księdze Ezechiela Grzegorz Kubies s. 5-18
Mesjaństwo wrażliwe społecznie w M1 3,1-5 i jego deuteronomistyczna korekta - studium egzegetyczno-historyczne Arnold Zawadzki s. 19-48
Maryja jako Żydówka w nauczaniu Franza Mussnera Józef Aszyk s. 49-60
Doświadczenie religijne - perspektywa teologiczna i socjologiczna Emilia Zimnica-Kuzioła s. 61-78
Medytacja u św. Jana od Krzyża : poszukiwanie metody Mirosław Kiwka s. 79-92
Kultura życia wobec kultury śmierci Andrzej F. Dziuba s. 93-105
Czy chrześcijanie i muzułmanie są ludami Księgi? Piotr Kaczmarek s. 107-120
Biuletyn socjologii religii Eugeniusz Sakowicz Witold Starnawski Piotr Stawiński s. 121-144
Biuletyn polonijny Wojciech Necel Eugeniusz Sakowicz Jakub Stolarek s. 145-156
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Anna Miśkowiec Eugeniusz Sakowicz Marzena Sałyga Agata Żarkowska s. 157-186
"Ścieżka biblijnego konsensusu : ku integralnej teologii biblijnej", Cezary Korzec, Wrocław 2013 : [recenzja] Marek Parchem Cezary Korzec (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Tematy Księgi Syracha. Człowiek", Jan Turkiel, Słupsk 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Turkiel (aut. dzieła rec.) s. 190-193
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej", Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Targum and Testament Revisited. Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible : A Light on the New Testament", Martin McNamara, Michigan Anna Kuśmirek Martin McNamara (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Chrześcijaństwo pierwotne jako system religijny", Bogusław Górka, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogusław Górka (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Reinterpretacja źródeł chrześcijaństwa", Bogusław Górka, Kraków 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogusław Górka (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Jak zadbać o swoje sumienie", Piotr Koźlak, Kraków 2013 : [recenzja] Zbigniew Wanat Piotr Koźlak (aut. dzieła rec.) s. 208-212