Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
2014, Tom 84, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chorzy psychicznie w świetle Biblii Waldemar Chrostowski s. 5-29
Pawłowa próba uzdrowienia pogrążonego w kryzysie Kościoła korynckiego w świetle 2Kor 1, 18-22 Zdzisław Żywica s. 31-48
"Słowo mądrości" i "słowo poznania" (1Kor 12, 8) : studium teologiczno-praktyczne o biblijnych i współczesnych charyzmatach Rajmund Pietkiewicz s. 49-66
Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska vel Pińczowska : w 450. rocznicę jej wydania Krzysztof Pilarczyk s. 67-77
Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu Leszek Jańczuk s. 79-95
O losach wyrażenia "koniec ery konstantyńskiej" Stanisław Adamiak s. 97-107
Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta Marek Tatar s. 109-122
Biuletyn teologicznomoralny Teresa Maria Kępska Sebastian Sum Józef Zabielski s. 123-148
Biuletyn teologii laikatu Czesław Parzyszek s. 149-161
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Mariola Krystecka Eugeniusz Sakowicz Anna Siudak s. 163-184
"Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie", Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Kraków 2014 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Simbolo e narrazione in Marco : La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12-25", Roma 2012 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Lorenzo Gasparro (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Sans cesse engendrés dans le Christ-Jésus treize études patristiques", Joseph Woilinski, Lublin 2013 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Joseph Wolinski (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"Folk Literature of the Polish-Lithuanian Karaites. Abkowicz 3 Manuscript", Part 2, Piotr Muchowski, Paris 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Jak zadbać o swoją spowiedź", Kazimierz Fryzel, Kraków 2012 : [recenzja] Zbigniew Wanat Kazimierz Fryzel (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz - apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej", Andrzej Bielat, Sandomierz 2012 : [recenzja] Henryk Seweryniak Andrzej Bielat (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Funkcje sztuki w teologii", Tadeusz Dzidek, Kraków 2013 : [recenzja] Henryk Seweryniak Tadeusz Dzidek (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"Złote stolice Arabów", Marek M. Dziekan, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Marek M. Dziekan (aut. dzieła rec.) s. 224-231