Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
1992, Tom 62, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersalizm przymierza noachickiego Wacław Dokurno s. 5-24
Pochodzenie Ewangelii synoptycznych w świetle tradycji starożytnego Kościoła Roman Bartnicki s. 25-43
Chrystologia "Listu do Hebrajczyków" Tomasz Horak s. 45-57
Bierzmowanie w ujęciu biblijnym Ryszard Rumianek s. 59-67
Teologiczne przeszkody na drodze do jedności dzisiaj Alfons Nossol s. 69-78
Powszechna nadzieja zbawienia według Hansa Urs von Balthasara Ignacy Bokwa s. 79-88
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 89-96
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Alojzy Marcol Janina Słomińska Zbigniew Teinert s. 97-109
Biuletyn katechetyczny Elżbieta Dziwosz Władysław Kubik Margarita Sondej s. 111-121
Biuletyn teologii laikatu Zygmunt Falczyński Eugeniusz Weron s. 123-132
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Jan Górski Henryk Zimoń s. 133-145
Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum Waldemar Chrostowski s. 147-176
"Wstęp do Starego Testamentu", red. L. Stachowiak, Poznań 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Lech Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka", Juliusz S. Synowiec, Kraków 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Juliusz S. Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Toward a Jewish Theology : Methods, Problems and Possibilities", Byron L. Sherwin, Lewiston-Lampeter 1991 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Byron L. Sherwin (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Jesus and Judaism", E. P. Sanders, London 1985 : [recenzja] Michał Wojciechowski E. P. Sanders (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Aphraates : Unterweisungen/Aphrahat", [Bd. 5 Wincenty Myszor Peter Burns (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Aphraates : Unterweisungen/Aphrahat", [Bd. 5 Wincenty Myszor Peter Burns (aut. dzieła rec.) s. 189
"Die Eucharistie und ihre Wirkungen im Spiegel der Euchologie des Missale Romanum", Winfried Haunerland, Münster 1989 : [recenzja] Jan Decyk Winfried Haunerland (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna", T. 5: "Służba Bogu i otwarcie się na świat", T. 6: "Życie osobiste i współżycie międzyludzkie", Stanisław Olejnik, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Góralczyk Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"La bioetica. Quando la vita comincia e finisce", Xavier Thévenot, Brescia 1990 : [recenzja] Janusz Królikowski Xavier Thévenot (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Hans Urs von Balthasar. Figura e opera", red. Karl Lehmann i Walter Kasper, Casale Monferato 1991 : [recenzja] Janusz Królikowski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Karl Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 195-196