Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1992, Tom 62, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prorocki wymiar Księgi Jonasza Tadeusz Brzegowy s. 5-20
Apokatástasis według Ojców Kościoła : nadzieja nawrócenia czy powszechna amnestia? Henryk Pietras s. 21-41
Uzasadnianie norm moralnych w nauce społecznej Jana Pawła II Józef Zabielski s. 43-56
Maryja - "Matka Kościoła" w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (III) Janusz Królikowski s. 57-76
Liturgia życia rodzinnego Jan Decyk s. 77-90
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 91-98
Biuletyn teologicznomoralny Małgorzata Dąbrowska I. Kałucki Alojzy Marcol Zbigniew Sareło s. 99-113
Biuletyn liturgiczny Jan Decyk Marian Jachym Bogusław Nadolski s. 115-122
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Barbara Rozen Alicja Skibińska s. 123-136
Biuletyn teologii laikatu Marek Krzywoń Eugeniusz Weron s. 137-146
Rok 1492 i jego zamorskie dziedzictwo w teologii "Concilium" Michał Horoszewicz s. 147-177
"La Bible et son Dieu, (Jésus et Jésus Christ 40)", H. Cazelles, Paris 1989 : [recenzja] Julian Warzecha H. Cazelles (aut. dzieła rec.) s. 179-183
"Text and Testimony. Essays on New Testament and Apocryphal Literature in Honour of A. F. J. Klijn", ed. T. Baarda [et al.], Kampen 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski TTjitze Baarda (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Juden und Christen in der Antike", hrsg. J. van Amersfoort, J. van Oort, Kampen 1990 : [recenzja] Waldemar Chrostowski J. van Amersfoort (aut. dzieła rec.) J. van Oort (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Jezus w świetle historii", Józef Kulisz, Warszawa 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Chrystianologia świętego Pawła", T. 1: "Aspekt ontyczny", Roman Stanisław Zdziarstek, Kraków 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Roman Stanisław Zdziarstek (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu", N. W. Pigulewska, tł. Cz. Mazur, Warszawa 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Czesław Mazur (aut. dzieła rec.) N. W. Pigulewska (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Moja Ziemia Święta", Jan Gać, Łódź 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Gać (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Istruzione "Donum vitae" su rispetto della vita umana nascente e la dignita della procreazione (*22 febbraio 1987)", Città del Vaticano 1990 : [recenzja] Janusz Królikowski s. 194-196