Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1992, Tom 62, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie Zdzisław Pawłowski s. 5-17
Mdr 14,7-8 : konkluzja potępienia idolatrii i ubóstwiania wytworów ludzkiej pracy Waldemar Chrostowski s. 19-30
Nadzieja chrześcijańska w teologii Pawłowej Józefa Ewa Jezierska s. 31-41
Apogeum arianizmu (359-360 r.) Jan Gliściński s. 43-55
Główne nurty teologii moralnej po Vaticanum II Paweł Góralczyk s. 57-69
Godność osoby jako podstawa chrześcijańskiej koncepcji praw człowieka Henryk Skorowski s. 71-79
Maryja - "Matka Kościoła" w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (II) Janusz Królikowski s. 81-97
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Władysław Głowa Bogusław Nadolski s. 99-115
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 117-134
Biuletyn teologii laikatu Bogdan Lipski Eugeniusz Weron s. 135-146
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Albert Bovone Jan Górski s. 147-160
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Bernard Kołodziej s. 161-168
Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature, Rzym 14-17 VII 1991 Michał Wojciechowski s. 169-171
"Society and Economy in the Eastren Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.). Proceedings of the International Symposium held at the University of Haifa from the 28th of April to the 2nd of May 1985", ed. M. Heltzer, E. Lipiński, Leuven 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Michael Heltzer (aut. dzieła rec.) Edward Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Jesus Within Judaism. New Light from Exciting Archaeological Discoveries", James H. Charlesworth, New York 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski James H. Charlesworth (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"The New Testament in Its Literary Environment", David E. Aune, Cambridge 1988 : [recenzja] Michał Wojciechowski David E. Aune (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"The "Hellenization" of Judea in the First Century after Christ", Martin Hengel, współpr. Christoph Markschies, London-Philadelphia 1989 : [recenzja] Michał Wojciechowski Martin Hengel (aut. dzieła rec.) Christoph Markschies (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"New Testament Christology. A Critical Assessment und Annotated Bibliography", Arland J. Hultgren, New York-Westport-London 1988 : [recenzja] Michał Wojciechowski Arland J. Hultgren (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"La Chiesa nella conversione di S. Agostino", Nicola Lanzi, Vaticano 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Nicola Lanzi (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Die Eucharistie als Opfer nach der neueren ökumenischen Erklärungen", Elisabeth Hönig, Paderborn 1989 : [recenzja] Stanisław C. Napiórkowski Elisabeth Hönig (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Pénitence et Echarystie. Dossier d'une question controversée", Claude Blanchette, Montéral-Paris 1989 : [recenzja] Sławomir Sosnowski Claude Blanchette (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Das Gebet und das Argument. Zwei Weisen des Sprechens von Gott. Eine Einführung in die Theorie der religiösen Sprache", Richard Schaeffler, Düsseldorf 1989 : [recenzja] Lucjan Balter Richard Schaeffler (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"La rinascitta dell'etica. Ethos, valori e doveri nel contesto della cultura contemporanea", Mario Bizzotto, Leumann-Torino 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mario Bizzotto (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Die Würde des Lebens, Fragen medizinischer Ethik", Hans Rotter, Innsbruck-Wien 1987 : [recenzja] Józef Zabielski Hans Rotter (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-1990", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Bogdan Michalak Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Jan Gliściński Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Bibliografia 1925-1990", Hans Urs von Balthasar, oprac. C. Capol, Einsiedeln-Freiburg 1990 : [recenzja] Janusz Królikowski Hans Urs Von Balthasar (aut. dzieła rec.) C. Capol (aut. dzieła rec.) s. 197-198