Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1991, Tom 61, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kongregacja Nauczania Katolickiego (seminariów i uniwersytetów) s. 3-4
Kryzys teologii współczesnej Czesław S. Bartnik s. 7-22
Polska teologia ikony? Problem obecności Maryi pośród nas w świetle doświadczeń peregrynacji Stanisław C. Napiórkowski s. 23-43
Ożywienie praktyki lectio divina we współczesnym Kościele Stanisław Haręzga s. 45-69
Polityka kościelna św. Bazylego Wielkiego Jan Gliściński s. 71-79
Maryja - "Matka Kościoła" w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (I) Janusz Królikowski s. 81-105
Spowiednik wobec małżeństw nieskaramentalnych Alojzy Marcol s. 107-118
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 119-128
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 129-143
Biuletyn katechetyczny Halina Koselak Władysław Kubik Margarita Sondej s. 145-157
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 159-170
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Jan Górski s. 171-186
Żydzi - Polacy. Przeszłość - teraźniejszość. Sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 20-21 II 1991 Waldemar Chrostowski s. 187-190
Znaczenie Szoah dla chrześcijańskiej i żydowskiej myśli teologicznej : sympozjum teologiczne, Kraków 7-10 IV 1991 Waldemar Chrostowski s. 191-196
"Bobolanum", 1, 1990 : [recenzja] Stefan Moysa s. 197-198
"Premislia Christiana", T. II, 1988 Waldemar Chrostowski s. 199-201
"Continuing Questions in Old Testament Method and Theology", ed. C. Brekelmans, M. Vervenne, Leuven 1989 : [recenzja] Waldemar Chrostowski C. Brekelmans (aut. dzieła rec.) Marc Vervenne (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"The Moral World of the First Christians", Wayne Meeks, London 1987 : [recenzja] Michał Wojciechowski Wayne Meeks (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"De sacramentis = Über die Sakramente. De mysteriis = Über die Mysterien", Ambrosius Mediolanensis, Freiburg [etc.] 1990 : [recenzja] Wincenty Myszor św. Ambroży (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów Reformatów 1623-1987", Anzelm Janusz Szteinke, Kraków 1990 : [recenzja] Hieronim Eugeniusz Wyczawski Anzelm Janusz Szteinke (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Pensieri dal magistero di Giovanni Paolo II. Enciclopedia aperta sui valori umani", Roma 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 211-212