Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Collectanea Theologica
1994, Tom 64, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Bóg stworzył chaos? Tadeusz Brzegowy s. 5-21
Saul - wybrany, odrzucony i zniesławiony Julian Warzecha s. 23-30
Prorocy a polityka : na przykładzie działalności Izajasza i Jeremiasza Marian Gołębiewski s. 31-38
Struktura literacka Dz Ap 12,1-19 Waldemar Rakocy s. 39-45
Refleksje nad przekładem "Komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian" Orygenesa Stanisław Kalinkowski s. 47-60
Dziecko - wspaniały dar Bożej dobroci Marek Marczewski s. 61-68
Dziecko w kontekście kultury afrykańskiej Henryk Zimoń s. 69-80
"Spojrzeć w oczy sprawie człowieka..." : przesłanie Jana Pawła II z Oświęcimia i z Majdanka Eugeniusz Sakowicz s. 81-87
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski s. 89-95
Biuletyn teologicznomoralny Marian Graczyk I. Kałucki Jerzy Koperek Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 97-112
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Jan Miazek Bogusław Nadolski Marian Pisarzak s. 113-135
Biuletyn teologii laikatu Józef Kołodziejczyk Eugeniusz Weron s. 137-149
Dziecko w kulturach świata. Sympozjum popularno-naukowe, Lublin 30-31 maja 1994 r. Eugeniusz Sakowicz s. 151-152
"Storie di profeti. La narrativa sui profeti nella Bibbia ebraica : generi letterari e storia", Alexander Rofé, Brescia 1991 : [recenzja] Julian Warzecha Alexander Rofé (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Sacred History and Sacred Texts in Early Judaism. A Symposium in Honour of A.S. van der Woude", Jan N. Bremmer, Florentino García Martínez, Kampen 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan N. Bremmer (aut. dzieła rec.) Florentino García Martínez (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Early Christianity in Context. Monuments and Documents", eds. F. Manns, E. Alliata, Jerusalem 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski E. Alliata (aut. dzieła rec.) F. Manns (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"The Preface to Luke' Gospel", Loveday Alexander, Cambridge 1993 : [recenzja] Waldemar Rakocy Loveday Alexander (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"The Introduction to Luke-Acts", Fearghus O'Fearghail, Roma 1991 : [recenzja] Waldemar Rakocy Fearghus O'Fearghail (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Storia delle teologia", I: "Epoca patristica", red. A. di Berardino, B. Studer, Piemene 1993 : [recenzja] Antoni Żurek Angelo di Berardino (aut. dzieła rec.) Basil Studer (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Quellen Geistlichen Lebens", Band IV: "Die Gegenwart", hrsg. Josef Weismayer, Gisbert Greshake, Mainz 1993 : [recenzja] Lucjan Balter Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) Josef Weismayer (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Auf der Suche nach einem mariologischen Grundprinzip. Eine historisch-systematische Untersuchung über die letzten hundert Jahre", Jan Radkiewicz, Konstanz 1990 : [recenzja] Stanisław C. Napiórkowski Jan Radkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet", hrsg. Andreas Heinz, Heinrich Rennings, Freiburg 1992 : [recenzja] Bogusław Nadolski Andreas Heinz (aut. dzieła rec.) Heinrich Rennings (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Wspólne dziedzictwo", Hedwig Wahle, Tarnów 1993 : [recenzja]k Szczepan Wilczek Hedwig Wahle (tłum.) s. 172-173
"Księga żałoby i śmierci", Marian Wańczowski, współpr. Mirosław Lenart, Ewa Maciesowicz, Opole 1993 : [recenzja] Bogdan Ferdek Mirosław Lenart (aut. dzieła rec.) Ewa Maciesowicz (aut. dzieła rec.) Marian Wańczowski (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Encyklopedia Katolicka", T. 6, Lublin 1993 : [recenzja] Bogusław Nadolski s. 175-177
"Astrologia a życie chrześcijańskie", Philippe Madre, Fernand Sanchez, tł. Joanna Kokowska, Kraków 1993 : [recenzja] Jan Dąbal Philippe Madre Joanna Kokowska (aut. dzieła rec.) Fernand Sanchez (aut. dzieła rec.) s. 177-179