Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1994, Tom 64, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Henryk Bogacki SJ - Profesor - Administrator - Przyjaciel Jan Charytański s. 7-10
Grzech jako pierworodny? Jacek Bolewski s. 11-26
Utracona nagość : grzech pierworodny w "Liście do Gobara" Orygenesa Henryk Pietras s. 27-37
Historia u Izraelitów Julian Warzecha s. 39-45
List do arcykapłana z Qumran (4QMMT) a "jad żmijowy" faryzeuszów Stanisław Mędala s. 47-72
O miejsce dla kultu świętych Henryk Fros s. 73-85
Duchowość dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 87-100
Próba pomiaru umisyjnienia parafii Waldemar Wesoły s. 101-113
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Marian Graczyk Bronisław Mierzwiński Stanisław Urbański s. 115-131
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 133-143
Biuletyn teologii laikatu Janina Lubera Eugeniusz Weron s. 145-155
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Teresa Podgórska Kazimierz Ryczan Józef Styk s. 157-177
Tolerancja wśród religii - wyzwaniem dla współczesnego świata. Ekumeniczna konferencja : "Problem religijnej tolerancji i koegzystencji religii", Wilno 4-6 X 1993 Eugeniusz Sakowicz s. 179-181
"The Motherhood of God and Other Studies", Mayer I. Gruber, Atlanta 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Mayer I. Gruber (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Chrystologia Ewangelii św. Jana", Stanisław Mędala, Kraków 1993 : [recenzja] Stanisław Włodarczyk Stanisław Mędala (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Dogma und Glaube. Bausteine für eine theologische Erkenntnislehre. Festschrift für Bischof Walter Kasper", hrsg. Eberhard Schockenhoff, Peter Walter, Mainz 1993 : [recenzja] Lucjan Balter Eberhard Schockenhoff (aut. dzieła rec.) Peter Walter (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Das Ende der alten Gewissheiten. Theologische Auseinandersetzung mit der Postmoderne", hrsg. Walter Lesch, Georg Schwind, Mainz 1993 ; "Theologie als Gespräch. Eine postmoderne Hermeneutik". Mit einer Einführung von Werner G. Jeanrond, David Tracy, Mainz 1993 : [recenzja] Lucjan Balter Walter Lesch Georg Schwind Werner G. Jeanrond (aut. dzieła rec.) David Tracy (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Le Christ en Asie - certains aspects des luttes", eds. Virgil Elizondo, Leonardo Boff, "Concilium - Revue Internationale de Théologie", 246, 1993 : [recenzja] Michał Horoszewicz Leonardo Boff (aut. dzieła rec.) Virgil Elizondo (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Czy znasz Maryję? Rozważania mariologiczne", Bolesław Pylak, Lublin 1993 : [recenzja] Stanisław C. Napiórkowski Bolesław Pylak (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Świętość w świetle dekretów beatyfikcyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II", Ireneusz Werbiński, Warszawa 1993 : [recenzja]i Stanisław Celestyn Napiórkowski Ireneusz Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 199-200