Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
1994, Tom 64, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy Testament a judaizm. Materiały z V Sympozjum Teologicznego "Kościół a Żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 18-19 V 1993 Waldemar Chrostowski s. 5-10
Nowy Testament a judaizm - możliwości i wyzwania Waldemar Chrostowski s. 11-23
"Ewangelia jako dokument historii wiary żydowskiej" : Nowy Testament w interpretacji Leo Baecka Stefan Schreiner s. 25-35
"Kultura sporów" w zastosowaniu do tradycji nowotestamentowej Chana Safrai Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 37-42
Czy jest antyżydowska Ewangelia najbardziej żydowska? Michał Czajkowski s. 43-52
Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika? Bart J. Koet Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 53-66
Nowy paradygmat stosunku judaizmu do chrześcijaństwa : powstanie chrześcijaństwa jako aktualizacja wiary w Boga Izraela Leo Bakker Piotr Królikowski (tłum.) s. 67-78
Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana Stanisław Mędala s. 79-101
Elementy liturgii starotestamentowej w Nowym Testamencie Henryk Paprocki s. 103-110
"Corpus Domini" : ślady wpływów Nowego Testamentu w chasydyzmie wschodnioeurpoejskim Byron L. Sherwin Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 111-127
V Theological Symposium The Church, Jews and Judaism : "The New Testament and Judaism" Waldemar Chrostowski s. 129-132
Biuletyn katechetyczny Zbigniew Cabański Władysław Kubik Margarita Sondej s. 133-150
Biuletyn teologii laikatu Danuta Olszta Eugeniusz Weron s. 151-160
Przedstawianie religii, kultury i historii żydowskiej w nowych systemach edukacyjnych krajów Europy Środkowej – Spotkanie robocze Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, Mauloff Waldemar Chrostowski s. 161-164
Współuczestnictwo w błogosławieństwie Abrahama w Ziemi Świętej dzisiaj : kolokwium Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, Yaarot Hacarmel, Hajfa, 11-14 VII 1993 Waldemar Chrostowski s. 165-168
IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumarańskich, Kraków-Swoszowice 19-22 VII 1993 Stanisław Mędala s. 169-172
Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature, Münster, 25-28 VII 1993 Michał Wojciechowski s. 173-175
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : część szósta (indeksy za lata 1945-1991) Mirosław Mikołajczyk s. 177-195
"Traktat o Żydach", Franz Mussner, tł. J. Kruczyńska, Warszawa 1993 : [recenzja] Michał Horoszewicz Joanna Kruczyńska (aut. dzieła rec.) Franz Mussner (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Après la Shoa. Juifs et chrétiens s'interrogent", "Istina", XXXVI, 1991, 3 : [recenzja] Michał Horoszewicz s. 202-206
"The Coptic Encyclopedia", ed. Azis S. Atiya, Ontario-New York 1991 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Azis S. Atiya (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Le Mystère de l'Eucharistie. Genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine", Henryk Paprocki, Paris 1993 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Studium teologicznomoralne w świetle transcendentalnej antropologii K. Rahnera", Zbigniew Sareło, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Pryszmont Zbigniew Sareło (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Le messianisme dans l'histoire", "Concilium - Revue Internationale de Théologie", 245, 1993 : [recenzja] Michał Horoszewicz s. 214-218