Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
1981, Tom 51, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne teorie apologetyczne Marian Rusecki s. 5-42
Wkład św. Jana Ewangelisty w opracowanie rozmowy z Nikodemem Feliks Gryglewicz s. 43-64
Mi 2,13 nowy "exodus"? Norbert Mendecki s. 65-67
Teologia i mariologia św. Antoniego z Padwy Cecylian Niezgoda s. 69-83
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Ludwik A. Nowicki Stanisław Olejnik Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski s. 85-99
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 101-129
Biuletyn katechetyczny Tadeusz Kubik Władysław Kubik Margarita Sondej Jan Styrna s. 131-145
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Leonard Górka Władysław Kowalak Roman Malek (tłum.) s. 147-161
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179
Źródła w archiwum w Orchard Lake do historii polskich parafii w USA Roman Nir s. 181-198
"Ludzka droga ku prawdzie i miłości" Grzegorz Schmidt s. 199-209
"Wie wird unsere Pfarrei eine Gemeinde? Für alle Mitarbeiter in der Pfarrgemeinde", Ferdinand Klostermann, Wien 1979 : [recenzja] Janusz Mariański Ferdinand Klostermann (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Der sogenannte Landtag zu Sichem", Herbert Mölle, Würzburg 1980 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Herbert Mölle (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Geschichte des Bistums Breslau", Werner Marshall, Stuttgart 1980 : [recenzja] Henryk Fros Werner Marshall (aut. dzieła rec.) s. 215
""Der von dir, Vater, ausgeht und von deinem Sohne nimmt". Der Heilige Geist im Beten der Syro-Antiochenischen Kirche", Johannes Madey, Paderborn 1980 : [recenzja] Wacław Hryniewicz Johannes Madey (aut. dzieła rec.) s. 216
"Gib mir deinen Glauben. Gespräche mit Maria von Nazareth", Carlo Carretto, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Carlo Carretto (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Die Gabe der Weihnacht", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Gross und wunderbar ist dein Gericht", Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa s. 218
"Der bedrohte Mensch und die Kraft des Erbarmens", Johannes Paul II, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Die Freude die bleibt. Worte und Bilder der Begegnung", Johannes Paul II, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Studia Sandomierskie. Filozofia - teologia - historia", t. 1, Sandomierz 1980 : [recenzja] Stefan Moysa s. 220-221
"Theologie. Eine Einführung in das Studium", Peter Eicher, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Peter Eicher (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der Theologie Luthers", Theobald Beer, Einsiedeln 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Theobald Beer (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Glaube als Lebensinspiration. Gesammelte Schriften zu Theologie", Leo Scheffczyk, Einsiedeln 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 223-224