Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Collectanea Theologica
1994, Tom 64, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Buntownik pełen bojaźni Bożej, czyli jak rabini objaśniali pobożność Hioba Stefan Schreiner Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 5-15
Ostateczne królestwo Boga i Jego świętych według Księgi Daniela Tadeusz Brzegowy s. 17-34
Spór o szabat : struktura kerygmatyczna Mk 2,23-28 Michał Czajkowski s. 35-54
Nowsze studia nad tekstem Dziejów Apostolskich Michał Wojciechowski s. 55-62
Chrześcijaństwo a upadek Cesarstwa Rzymskiego Janusz Gliściński s. 63-70
Ordynacja kobiet według międzykościelnych dialogów teologicznych Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 71-86
Biuletyn patrystyczny Magdalena Kamila Błaszczak Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor Andrzej Obrycki s. 87-96
Biuletyn liturgiczny Józef Bała Czesław Krakowiak Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 97-116
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Aniela Dylus Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 117-131
Spotkanie założycielskie WCRP-Polska, Warszawa, 12 I 1993 Wojciech Kamiński s. 133
Religie dla pokoju - iluzja czy rzeczywistość? Przykład WRCP - "Światowej Konferencji Religie dla Pokoju" Günther Gebhardt Günther Gebhardt Helena Cieślińska (tłum.) s. 134-139
Pokonywanie niesprawiedliwości i przemocy - drogą Europy, (Europejskie Zgromadzenie Światowej Konferencji Religie dla Pokoju, Gotlandia, Szwecja, 20-23 V 1993) Eugeniusz Sakowicz s. 141-143
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : część piąta (1990-1991) Mirosław Mikołajczyk s. 145-159
"Bobolanum", 3, 1992 : [recenzja] Stefan Moysa s. 161-165
"Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane O. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB", red. Tomasz M. Dąbek, Tomasz Jelonek, Kraków 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Tomasz M. Dąbek (aut. dzieła rec.) Tomasz Jelonek (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"A Walk in the Garden. Biblical, Iconographical and Literary Images of Eden", ed. Paul Morris, Deborah Sawyer, Sheffield 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Paul Morris (aut. dzieła rec.) Deborah Sawyer (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"What are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography", Richard A. Burridge, Cambridge 1992 : [recenzja] Michał Wojciechowski Richard A. Burridge (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Thessalonicher- und Pastoralbriefe des heiligen Paulus. Für das betrachtende Gebet erschlossen", Hans Urs Von Balthasar, Freiburg 1992 : [recenzja] Zdzisław Kijas Hans Urs Von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Storia della teologia", I : "Epoca patristica", Casale Monferrato 1993 : [recenzja] Janusz Słomka s. 171-173
"Passio Caritatis. Trinitarische passiologie im Werk Hans Urs von Balthasars", Thomas Rudolf Krenski, Freiburg 1990 : [recenzja] Zdzisław Kijas Thomas Rudolf Krenski (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Philosophie, Kontemplation, Weisheit", Josef Pieper, Freiburg 1991 : [recenzja] Zdzisław Kijas Josef Pieper (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Ausweglos? Zur Pastoral bei Scheidung und Wiederverheiratung", Bernhard Häring, Freiburg-Basel-Wien 1990 : [recenzja] Paweł Góralczyk Bernhard Häring (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Vom Untertan zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose anhand der Untersuchungen "Religion im Leben der Österreicher 1970 bis 1990", Paul M. Zulehner [et al.], Wien 1991 : [recenzja] Janusz Mariański Paul M. Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"1492 : Evangile et Terres Nouvelles", "Recherches de Science Religieuse", 80, 1992, 4 : [recenzja] Michał Horoszewicz s. 180-184
"Religious Liberty in Eastern Europe and the USSR Before and After the Great Transformation", Paul Mojzes, Boulder 1992 : [recenzja] Michał Horoszewicz Paul Mojzes (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Indigenous Peoples and Evangelization - Martyrdom and Hope", ed. Christopher Duraisingh, "International Review of Mission", t. 81, 1992, nr 324; t. 82, 1993, nr 325 : [recenzja] Michał Horoszewicz Christopher Duraisingh (aut. dzieła rec.) s. 188-192