Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1993, Tom 63, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piętnaście lat pielgrzymowania Jana Pawła II (1978-1993) Waldemar Chrostowski Mieczysław Krok s. 5-44
Mariologia a ekumenizm po Soborze Watykańskim II Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 45-66
Literatura chrystoforyczna : spór wokół teologicznych założeń i implikacji Jerzy Szymik s. 67-77
Una Mystica Persona : zasadnicze elementy pneumatologicznej eklezjologii Heriberta Mühlena Andrzej Czaja s. 79-95
Kościół w sytuacji przejścia od totalitaryzmu do demokracji Janusz Mariański s. 97-114
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski Leon Nieścior s. 115-124
Biuletyn liturgiczny Józef Glemp Bogusław Nadolski Tadeusz Rybak s. 125-134
Biuletyn teologii laikatu Waldemar Seremak Eugeniusz Weron s. 135-145
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Jan Górski Michaela Pawlik s. 147-158
Biuletyn socjologii religii Teresa Podgórska Witold Zdaniewicz s. 159-169
Arfykański Kościół przed synodem - w teologii "Concilium" Michał Horoszewicz s. 171-190
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : część czwarta (1987-1989) Mirosław Mikołajczyk s. 191-210
"An Introduction to the Study of New Testament Greek", Part I: "Morphology", Vol. I-II, James Swetna, Roma 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski James Swetna (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"The Four Gospels 1992 - Festschrift Frans Neirynck", Vol. I-III, F. Van Segbroeck [et al.], Leuven 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski F. Van Segbroeck (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Bobolanum", 2, 1991 : [recenzja] Stefan Moysa s. 216-219
"The Theology of Joseph Ratzinger. An Introductory Study", Aidan Nichols, Edinburgh 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aidan Nichols (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Toward a Theology of Inculturation", Aylward Shorter, London 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aylward Shorter (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Discerning Spirit. A Theology of Revelation", Tim J. Gorringe, Philadelphia 1990 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Tim J. Gorringe (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Ćwiczenia duchowne", Ignacy Loyola, Kraków 1991 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Ignacy Loyola (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne", Maria Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa 1991 : [recenzja] Janusz Mariański Maria Libiszowska-Żółtkowska (aut. dzieła rec.) s. 226-228