Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1993, Tom 63, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Lech Stachowiak s. 5
XXX Sympozjum Biblistów Polskich, Łomża 16-17 września 1992 nt. Literatury międzytestamentalnej Stanisław Hałas Henryk Skoczylas s. 7-9
Midrasz jako zjawisko egzegetyczne Ryszard Rubinkiewicz s. 11-26
Peszery qumrańskie i midrasze starożytnego judaizmu Stanisław Mędala s. 27-48
Literatura targumiczna a Septuaginta Waldemar Chrostowski s. 49-68
Żydowska krytyka chrześcijańskich dzieł podręcznych w zakresie Biblii Stanisław Pisarek s. 69-78
Znaczenie formuly qr'bšm YHWH w Starym Testamencie i literaturze międzytestamentalnej Antoni Jan Ołów s. 79-83
Funkcja formuły wysłania w Wj 3,1-4,17 : przyczynek do odpowiedzi na pytanie - kim jest Mojżesz? Julian Warzecha s. 85-88
Ps 110,4 w interpretacji międzytestamentalnej Antoni Tronina s. 89-95
Elementy argumentacji rabinackiej w Rz 9,6-29 Waldemar Rakocy s. 97-102
Biuletyn teologiczno-moralny Bogusław Inlender Alojzy Marcol s. 103-119
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Margarita Sondej s. 121-130
Biuletyn teologii laikatu Stanisława Amelia Lewandowska Eugeniusz Weron s. 131-142
XI Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XVIII Maryjny, Huelva-Sewilla 18-27 IX 1992 Józef Krasiński s. 143-158
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : część trzecia (1981-1986) Mirosław Mikołajczyk s. 159-179
"Die Briefmarkenbibel. Die Bibel des Alten und Neuen Testaments in Auswahl, illustriert durch über 1700 Briefmarken und andere postalische Belegen von über 200 Postverwaltungen", Hans G. Schönen, Rommerskirchen 1991 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Hans G. Schönen (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"La sagesse de l'Ancien Testament. Nouvelle édition mise à jour", red. M. Gilbert, Leuven 1990 : [recenzja] Julian Warzecha M. Gilbert (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Die Weisheit Israels - ein Fremdkörper im Alten Testament? Eine Untersuchung zum Buch der Sprüche auf dem Hintergrund der ägyptischen Weisheitslehren", F. J. Steiert, Freiburg im Br. 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Franz-Josef Steiert (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"The Anointed Community. The Holy Spirit in the Johannine Tradition", Gary M. Burge, Grand Rapids : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Gary M. Burge (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Introduzione ai Padri della Chiesa", G. Bosio, E. Dal Covolo, M. Maritano, Roma 1991 : [recenzja] Jan Gliściński Guido Bosio (aut. dzieła rec.) Enrico Dal Covolo (aut. dzieła rec.) Mario Maritano (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"La mariologia nella catechesi dei Padri (eta postnicena)", a cura di Sergio Felici, Roma 1991 : [recenzja] Jan Gliściński Sergio Felici (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Lo studio dei Padri della Chiesa oggi", a cura di Enrico Dal Covolo, Achille M. Triacca, Libreria Ateneo Salesiano 1991 : [recenzja] Jan Gliściński Enrico Dal Covolo (aut. dzieła rec.) Achille M. Triacca (aut. dzieła rec.) s. 194
"Das Verhältnis von Theologie und Heiligkeit im Werk Hans Urs von Balthasars", Jutta Konda , Köln 1990 : [recenzja] Zdzisław Kijas Jutta Konda (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Hans Urs von Balthasar. Kol. I teologi del 20º secolo", Elio Guerriero, Edizioni Paoline 1991 : [recenzja] Zdzisław Kijas Elio Guerriero (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Le fondamentalisme dans les religions du monde", ed. H. Küng, J. Moltmann, Paris 1992 : [recenzja] Michał Horoszewicz Hans Küng (aut. dzieła rec.) Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Dynamika przemian zachowań religijno-moralnych w warunkach tworzenia nowych parafii. Studium socjologiczne na przykładzie diecezji przemyskiej w latach 1966-1985", Kazimierz Bełch, Przemyśl 1990 : [recenzja] Władysław Piwowarski Kazimierz Bełch (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Medytuję więc jestem", W. Słomka, Łódź 1992 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Walerian Słomka (aut. dzieła rec.) s. 208