Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Collectanea Theologica
1981, Tom 51, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Decus Podlachiae - ozdoba Podlasia : Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej w trzechsetlecie istnienia (1683-1983) Kazimierz Szafraniec s. 5-39
Wiara Kościoła Czesław Bartnik s. 41-52
Bóg jako dobro powszechne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Jacek Salij s. 53-61
Proces hominizacji w świetle danych paleontologii Ludwík Wciórka s. 63-77
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Stefan Koperek Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 79-95
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Edward Kaczyński Jan Pryszmont Zbigniew Teinert s. 97-112
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 113-130
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Julian Warzecha Eugeniusz Weron s. 131-144
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Janusz Mariański Czesław Podleski s. 145-161
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Antoni Kurek Roman Malek Waldemar Wesoły s. 163-180
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Bernard Kołodziej Anastazy Nadolny s. 181-196
Polonica w archiwach i bibliotekach amerykańskich Roman Nir s. 197-200
Kilka słów o książce ks. Mariana Filipiaka "Biblia o człowieku" i słowo o sprawach nieco szerszych Janusz Frankowski Marian Filipiak (aut. dzieła rec.) s. 201-209
"Maximilian Kolbe. Der Märtyrer von Auschwitz", Walter Nigg, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Walter Nigg (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Die Metalle Gold, Silber, Bronze, Kupfer und Eisen im Alten Testament und ihre Symbolik", Karl Helmut Singer, Würzburg 1980 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Karl Helmut Singer (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Das Handwerk des Theologen. Gespräche mit Georges Daix", Louis Bouyer, Einsiedeln 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Louis Bouyer (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Glaubensrede über die Mutter Jesu. Versuch einer Mariologie in heutiger Perspektive", Alois Müller, Mainz 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Alois Müller (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Das Wort und die Mystik", t. I-II, Adrienne von Speyr, Einsiedeln 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Adrienne von Speyr (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Wege zur Gottesmystik", Josef Sudbrack, Einsiedeln 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Josef Sudbrack (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Gross ist des Glaubens Geheimnis. Einführung in das katolische Credo", Einsiedeln 1979 : [recenzja] Stefan Moysa s. 218-219
"Signale des Glaubens. Gnade neu bedacht, Gisbert Greshake, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] 219 stefan moysa Stefan Moysa s. 219
"Worte vom Kreuz", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Maria Urbild des Glaubens. 31 Betrachtungen und Gebete für die Marienmonate", Bernard Häring, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Bernhard Häring (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Identität und Glaube. Zum Verhältnis von psychischer Struktur und Glaube", Michael Klessmann, München-Mainz 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Michael Klessmann (aut. dzieła rec.) s. 221
"Kleine Psychoanalyse christlicher Glaubenspraxis", Norbert Scholl, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Norbert Scholl s. 221-222