Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Collectanea Theologica
1991, Tom 61, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apostoł Paweł i jego interpretacja śmierci Jezusa Chrystusa Hubert Frankenmölle Roman Bartnicki (tłum.) s. 5-16
Eklezjologia Listu do Hebrajczyków Tomasz Horak s. 17-31
Palestyńskie Targumy Pięcioksięgu Waldemar Chrostowski s. 33-46
Antychrześcijańskie ustawodawstwo szkolne Juliana Apostaty Jan Gliściński s. 47-53
Teologia praktyczna jako krytyczna teoria praktyki Kościoła w społeczeństwie Norbert Greinacher joanna Kruczyńska (tłum.) s. 55-72
Dynamika człowieka wiary Andrzej F. Dziuba s. 73-83
Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod Opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych Anna Zawadzka s. 85-92
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Waldemar Siwiński Henryk Skorowski Marek Starowieyski s. 93-102
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Anna Kapuściak Alojzy Marcol s. 103-118
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 119-134
Biuletyn katechetyczny Karol Czachajda Andrzej Hajduk Władysław Kubik Anna Matelak s. 135-151
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 153-164
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Bernard Kołodziej Anastazy Nadolny s. 165-173
Stanislas Lyonnet (23 VIII 1902-8 VI 1986) Waldemar Chrostowski s. 175-177
"Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Untersuchung", Ulrich Berges, Würzburg 1989 : [recenzja] Jan Łach Ulrich Berges (aut. dzieła rec.) s. 179-180
""Wünschet Jerusalem Frieden". Collected Communications to the XIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament - Jerusalem 1986"", hrsg. Matthias Augustin, Klaus-Dietrich Schnuck, Frankfurt am Main 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Matthias Augustin (aut. dzieła rec.) Klaus-Dietrich Schnuck (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Studien zu Komposition und Theologie von Ezechiel 20", Franz Sedlmeier, Stuttgart 1990 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Franz Sedlmeier (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Etudes sur L'Êpitre aux Romains", Stanislas Lyonnet, Roma 1989 : [recenzja] Jan Załęski Stanislas Lyonnet (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Der Prozess gegen Jesus. Historische Rückfrage und Theologische Deutung", red. K. Kertlege, Freiburg 1988 : [recenzja] Roman Bartnicki K. Kertlege (aut. dzieła rec.) s. 188
"Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche", Anton Vögtle, Freiburg 1988 : [recenzja] Roman Bartnicki Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana", Manfred Uglorz, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław C. Napiórkowski Manfred Uglorz (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Marie, Mère de Dieu. Rencontre spirituelle et théologique 1988", Venasque 1989 : [recenzja] Stanisław C. Napiórkowski s. 191-193
"Maria in der Glaubensverkündigung", Alfred Läpple, Erzabtei St. Ottilien 1988 ; "Maria - Mutter der Kirche. Zur Geschichte und Theologie des neuen liturgischen Marientitels", Walter Dürig, Erzabtei St. Ottilien ; "Maria - unser Weg zu Jesus. Texte des heiligen Albertus Magnus über die Gottesmutter", [oprac. i tł.] Albert Fries, Erzabtei St. Ottilien 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Walter Dürig (aut. dzieła rec.) Albert Fries (aut. dzieła rec.) Alfred Läpple (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Weisheit Gottes - Weisheit der Welt. Festschrift für Joseph Kardinal Ratzinger zum 60. Geburtstag", t. I-II, Erzabtei St. Ottilien 1987 : [recenzja] Lucjan Balter s. 195-199
"Matka mojego Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Opole 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Tajemnica Emmanuela dzisiaj", Jacek Salij, Poznań 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Jacek Salij (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"An den Grenzen der ethischen Belastbarkeit : Ethische Reflexionen zur Problematik der Reproduktionsmedizin und der Gentechnologie", Karl-Heinz Kleber, Ordinariat Passau 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Karl-Heinz Kleber (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"La spiritualità della celebrazione eucaristica", Antonio Donghi, Milano 1987 : [recenzja] Adam Durak Antonio Donghi (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Simboli e gesti. Significato antropologico biblico e liturgico", José Aldazábal, Torino 1987 : [recenzja] Adam Durak José Aldazábal (aut. dzieła rec.) s. 205-207