Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1991, Tom 61, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwotne chrześcijaństwo jako zreformowany Judaizm? Jezus i Paweł jako Żydzi Hubert Frankenmölle Jan Załęski (tłum.) s. 5-21
Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj Alfons Skowronek s. 23-48
Teologia wiary w Liście do Hebrajczyków Tomasz Horak s. 49-62
Ewolucja sensu tekstu świętego na przykładzie targumicznej wersji Ez 16 Waldemar Chrostowski s. 63-80
Arianizm jako narodowa religia Germanów Jan Gliściński s. 81-87
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Bogusław Nadolski s. 89-100
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 101-106
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Margarita Sondej s. 107-118
Biuletyn teologii laikatu Adam Jerzy Krasuski Eugeniusz Weron s. 119-132
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Witold Broniewski Roman Dzwonkowski Anastazy Nadolny Edward Walewander (tłum.) s. 133-147
Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature, Wiedeń, 5-8 VIII 1990 Waldemar Chrostowski s. 149-152
Teologia feministyczna o macierzyństwie Michał Horoszewicz s. 153-160
"Gott der Schöpfer - Israels Gott. Eine exegetisch-hermeneutische Studie zur theologischen Funktion alttestamentlicher Schöpfungsaussagen", Karl Eberlein, Frankfurt am Main 1989 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Karl Eberlein (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Ezekiel and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation", ed. Johan Lust, Leuven 1986 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Johan Lust (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Metodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in lingwistiche und historisch-kritische Methoden", Wilhelm Egger, Freiburg 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Wilhelm Egger (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Die Sittliche Botschaft des Neuen Testaments", Bd. 2: "Die urchristlichen Vekündiger", Rudolf Schnackenburg, Freiburg 1988 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Auferstehung und Leben. Joh. 11,1-12,19 als Spiegel johanneischer Redaktions- und Theologiegeschichte. Biblische Untersuchungen", Josef Wagner, Regensburg 1988 : [recenzja] Jan Łach Josef Wagner (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Neue Summe Theologie", t. III: "Der Dienst der Gemeinde", wyd. Peter Eicher, Freiburg-Basel-Wien 1989 : [recenzja] Lucjan Balter Peter Eicher (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Kirche in Europa", hrsg. von Friedrich Kardinal Wetter, Düselldorf 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Friedrich Wetter (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Sekten und Psychokultur. Reichweite und Attraktivität von Jugendrelgionen in der Bundesrepublik Deutschland", Gerhard Schmidtchen, Freiburg im Breisgau 1987 : [recenzja] Janusz Mariański Gerhard Schmidtchen (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Liberi sentieri per celebrare", Gaëtan de Courrèges, Pierre Jacob, Torino 1988 : [recenzja] Adam Durak Gaëtan de Courrèges (aut. dzieła rec.) Pierre Jacob (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Zukunft der Arbeit - Arbeit der Zukunft. Der Arbeitsbegriff bei Karl Marks und seine theologische Wertung", Miroslav Volf, München-Grünewald 1988 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Miroslav Volf (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Człowiek wiary, nadziei, miłości", Antoni J. Nowak, Katowice 1988 : [recenzja] Stanisław Urbański Antoni J. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Jan Azor teolog-moralista", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"L'Enciclica "Pacem in terris" - A venticinque anni dalla publicazzione - testo latino", trad., comm. a cura del Pietro Pavan, Roma 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Pietro Pavan (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze", red. Wacław Hryniewicz, Stanisław Józef Koza, Lublin 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Józef Koza (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Dar miłości", Krystyna Trela, Warszawa 1989 : [recenzja] Anna Zawadzka Krystyna Trela (aut. dzieła rec.) s. 189-190