Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
1993, Tom 63, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus - Pan i Brat. Jezus z perspektywy chrześcijańskiej i żydowskiej : materiały z IV sympozjum teologicznego "Kościół a Żydzi i Judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 11-12 V 1992 Waldemar Chrostowski s. 5-8
"A Wy za kogo mnie uważacie?" (Mk 8,29) - odpowiedź żydowska Byron L. Sherwin Tadeusz Dębski (tłum.) s. 9-25
Tradycje Jezusowe a chrystologia Pawła Apostoła Peter J. Tomson Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 27-43
Żydowskość Jezusa Waldemar Chrostowski s. 45-60
"Mąż z Nazaretu" Szaloma Asza : Jezus Chrystus - mesjasz, prorok czy rabbi? Michał Friedman s. 61-69
Jezus w powieści Szaloma Asza "Mąż z Nazaretu" Stanisław Pisarek s. 71-78
Nowotestamentowe teksty o Żydach w nowszych polskich przekładach biblijnych Michał Wojciechowski s. 79-88
Mówienie o Jezusie : (głos uczestnika sympozjum "Jezus - Pan i Brat") Stanisław Krajewski s. 89-91
Jezus a religijna tradycja żydowska Waldemar Chrostowski s. 93-95
IV theological symposium The Church, Jews and Judaism "Jesus : Lord and Brother" Waldemar Chrostowski s. 97-100
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 101-123
Biuletyn teologiczno-moralny Alojzy Marcol Henryk Skorowski Antoni Świerczek s. 125-142
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Zbigniew Marek Margarita Sondej Zbigniew Zachara s. 143-152
Biuletyn teologii laikatu Lucyna Glaza Eugeniusz Weron s. 153-163
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : część druga (1966-1980) Mirosław Mikołajczyk s. 165-180
"Żydzi i chrześcijanie w dialogu - Materiały z Międzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie-Tyńcu, 24-27 IV 1988", orac. i red. W. Chrostowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 181-189
"A Dictionary of Judaism and Christianity", Dan Cohn-Sherbok, London 1991 : [recenzja] Michał Horoszewicz Dan Cohn-Sherbok (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Memory Offended : The Auschwitz Convent Controversy", ed. Carol Ann Rittner, John K. Roth, New York-Westport-London 1991 : [recenzja] Michał Horoszewicz Carol Ann Rittner (aut. dzieła rec.) John K. Roth (aut. dzieła rec.) s. 194-201
"Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości", Bogdan Poniży, Poznań 1991 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"A Tale of Two Cities Sodom and Gomorrah in the Old Testament, early Jewish and early Christian Traditions", J. A. Loader, Kampen 1990 : [recenzja] Waldemar Chrostowski James A. Loader (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien", Marguerite Harl, Gilles Dorival, Olivier Munnich, [Paris] 1988 : [recenzja] Michał Wojciechowski Gilles Dorival (aut. dzieła rec.) Marguerite Harl (aut. dzieła rec.) Olivier Munnich (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Konkordancja do Biblii Tysiąclecia", Jan Flis, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Wojciechowski Jan Flis (aut. dzieła rec.) s. 207-208