Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1993, Tom 63, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
["Collectanea Theologica" ukazuje się w zmienionej szacie graficznej...] Waldemar Chrostowski s. 5-6
Archeologia biblijna - kłopoty z terminologią czy spór o istotę rzeczy? Tomasz Waliszewski s. 7-20
Badania nad ustną tradycją synoptyczną Roman Bartnicki s. 21-52
Zagadnienia społeczne w pismach Ojców Kościoła Jan Gliściński s. 53-65
Czy Meliton z Sardes był modalistą? Bogdan Czyżewski s. 67-77
Styk czasu z wiecznością w misterium Chrystusa Piotr Liszka s. 79-89
Teologiczne konsekwencje koncepcji języka religijnego w filozofii Johna H. Hicka Kazimierz Kondrat s. 91-105
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 107-114
Biuletyn liturgiczny Janusz Królikowski Jan Miazek Bogusław Nadolski Jacek Nowak s. 115-128
Biuletyn teologiczno-moralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol K. F. Papciak Zbigniew Sareło Zbigniew Wejcman s. 129-146
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Kazimierz Ryczan s. 147-159
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : część pierwsza (1945-1965) Mirosław Mikołajczyk s. 161-173
XIV Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów Starego Testamentu, Paryż, 19-24 VII 1992 Waldemar Chrostowski s. 175-177
"Jesus von Nazaret : Botschaft und Geschichte", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1990 : [recenzja] Jan Załęski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Temple Scroll Studies. Papers presented at the International Symposium on the Temple Scroll", ed. George J. Brooke, "Journal for the Study of the Pseudoepigrapha", Suppl. Ser. 7, 1987 : [recenzja] Waldemar Chrostowski George J. Brooke (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Intertestamental Essays in Honour of Josef Tadeusz Milik", ed. Zdzisław J. Kapera, Kraków 1992 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zdzisław J. Kapera (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Gott und Welt. Eine Untersuchung zur Gotteslehre des Irenäus von Lyon", Yoshifumi Torisu, Netteal 1991 : [recenzja] Wincenty Myszor Yoshifumi Torisu (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Matka Odkupiciela", Józef Kudasiewicz, Kielce 1991 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Józef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Das Konzil war erst der Anfang. Die Bedeutung des II. Vatikanums für Theologie und Kirche", hrsg. Klemens Richter, Mainz 1991 : [recenzja] Lucjan Balter Klemens Richter (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Die Stunde des Dialogs", Gustav Rosenstein, Hamburg 1991 : [recenzja] Wojciech Kamiński Gustav Rosenstein (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Teologia morale, 3 Andrzej F. Dziuba Enrico Chiavacci (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"La tremenda sfida. Sollicitudo rei socialis", Giovanni Paolo II ; a cura di Sergio Trasatti, Roma 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giovanni Paolo II (aut. dzieła rec.) Sergio Trasatti (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfaendera, Maxa Schelera", Jan Krokos, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Krokos (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"An Introductory Bibliography for the Study of Scripture", Joseph A. Fitzmyer, Roma 1990 : [recenzja] Michał Wojciechowski Joseph A. Fitzmyer (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"La nouvelle Europe : un défi pour les chrétiens", ed. N. Greinacher, N. Mette, "Revue internationale de théologie "Concilium"", vol. 240, 1992 : [recenzja] Michał Horoszewicz Norbert Greinacher (aut. dzieła rec.) Norbert Mette (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895-1963", Jan Śledzianowski, Kielce 1991 : [recenzja] Roland Prejs Jan Śledzianowski (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Duchowość ignacjańska", t. 1-7, Kraków 1992 : [recenzja] Ireneusz Werbiński s. 207-208