Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Collectanea Theologica
1991, Tom 61, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały z II sympozjum teologicznego "Kościół a Żydzi i Judaizm" zorganizowanego przez Akademię Teologii Katolickiej, (Warszawa, 3-4 IV 1990) s. 5-9
Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w Wielkiej Brytanii Norman Solomon Michał Wojciechowski (tłum.) s. 11-35
Dialog katolicko-żydowski w Polsce Byron L. Sherwin Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 37-53
Stan i perspektywy dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce Waldemar Chrostowski s. 55-70
Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce : problemy i ich tło Stanisław Krajewski s. 71-79
Kardynał August Hlond (1926-1948) wobec Żydów Henryk Muszyński s. 81-87
Argumentacja religijna we współczesnych wypowiedziach antysemickich w Polsce Beata Krawczyk s. 89-107
Jan Paweł II o Żydach i do Żydów w czasie pielgrzymek do Ojczyzny Andrzej Zuberbier s. 109-112
Posiew międzyreligijnego seminarium w Chicago Michał Czajkowski s. 113-117
Ruch "Pax Christi" a dialog katolicko-żydowski Etienne de Jonghe Waldemar Chrostowski (tłum.) s. 119-122
Kilka uwag o istocie dialogu Jakub Gorczyca s. 123-125
Przekonania religijne jako źródło antysemityzmu Zdzisław Kroplewski s. 127-129
Jezus Chrystus w pismach Martina Bubera : (zarys problematyki) Franciszek Dylus s. 131-135
Second theological symposium on "The Church, Jews and Judaism" Waldemar Chrostowski s. 137-140
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński s. 141-153
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Henryk Skorowski s. 155-171
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Bogusław Nadolski s. 173-190
"Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), zebr. i oprac. Waldemar Chrostowski, Ryszard Rubinkiewicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Rubinkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Bursting the Bonds? A Jewish-Christian Dialogue on Jesus and Paul", Leonard Swidler [et al.], New York 1990 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Leonard Swidler (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Christlicher Antijudaismus und jüdischer Antipaganismus. Ihre Motive und Hintergründe in den ersten drei Jahrhunderten", (hrsg.) Herbert Frohnhofen, Hamburg 1990 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Herbert Frohnhofen (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"A Dictionary of Biblical Interpretation", ed. R. J. Coggins, J. L. Houlden, Philadelphia 1990 : [recenzja] Michał Wojciechowski R. J. Coggins (aut. dzieła rec.) J. L. Houlden (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Weil wir Brüder sind. Zum christlich-jüdischen Dialog heute", Schalom Ben-Chorin, Gerlingen 1988 : [recenzja] Paweł Gajewski Schalom Ben-Chorin (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Christen gegen Juden. Geschichte einer Verfolgung", Gerhard Czermak, Nördlingen 1989 : [recenzja] Ewa Jóźwiak Gerhard Czermak (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Filozofia żydowska", Heinrich i Marie Simon, Warszawa 1990 : [recenzja] Anna Zawadzka Heinrich Simon (aut. dzieła rec.) Marie Simon (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Świat Biblii. Miejsca, odkrycia, najważniejsze wydarzenia", oprac. Caroline Masom, Pat Alexander, Alan Millard, tł. Bożena Mierzejewska, Warszawa 1991 : [recenzja] Anna Kuśmirek Pat Alexander (aut. dzieła rec.) Caroline Masom (aut. dzieła rec.) Bożena Mierzejewska (aut. dzieła rec.) Alan Millard (aut. dzieła rec.) s. 210-212